Länkstig

Magisteruppsats i allmän didaktik

Kurs
PDA361
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29253
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kursen får du under handledning genomföra ett vetenskapligt arbete, en magisteruppsats omfattande 15 hp, inom huvudområdet allmän didaktik. I arbetet ingår att söka och kritiskt förhålla sig till tidigare forskning inom ett valt problemområde, genomföra en undersökning enligt vedertagna vetenskapliga metoder och presentera denna i en akademisk text. Du kommer att försvara ditt arbete vid ett ventileringsseminarium och opponera på ett annat arbete. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom utbildningsvetenskap, samt godkänt resultatpå kurserna DIM100 Didaktikens historiska perspektiv, DIM200 Didaktiska forskningsinriktningar Ioch DIM300 Vetenskapliga metoder i didaktik I, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avklarad magisteruppsats finns möjlighet att fortsätta med termin fem på Masterprogrammet i didaktik. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av handledning. Undervisningen sker i huvudsak på Pedagogen. Viss handledning kan genomföras digitalt.