Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Litterära och språkliga perspektiv på spekulativ fiktion

Kurs
EN2111
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

The course deals with literary and linguistic perspectives on speculative fiction, a catch-all term for a number of genres that all have as a central feature some departure from the world as we perceive it, including, among other things, science fiction, fantasy, apocalyptic fiction, gothic fiction, horror literature. The course covers a wide range of topics, such as, for example, genre studies, speculative fiction as a literary dialogue, literature as social criticism, etc.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…