Länkstig

Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer

Kurs
XX5080
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27514
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen bygger vidare på den grund som lades i Konfliktlösning: Konfliktkunskap och Dialog förhandling och medling. Denna kurs har fokus på konflikter i grupper och organisationer, och behandlar det konfliktförebyggande arbetet, alltså organisationens förmåga att hantera konflikter i ett tidigt skede via konflikthanteringssystem, och det dynamiska samspelet mellan konflikter och utveckling i arbetsgrupper. Kursen erbjuder träning praktisk konflikthantering.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd resultat på kursen Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling (XX5050) eller Konfliktlösning: Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling (KL0100).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler