Länkstig

Konfliktlösning: Fortsättningskurs

Kurspaket
KL992
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27517
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Kurspaketet Konfliktlösning: Fortsättningskurs består av kurserna
Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer (XX5080) och
Konfliktlösning: Gruppfacilitering (XX1202), se respektive kurs för kursbeskrivning.

Om utbildningen

Kurspaketet Konfliktlösning: Fortsättningskurs består av kurserna Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer (XX5080) och Konfliktlösning: Gruppfacilitering (XX1202), se respektive kurs för kursbeskrivning.

Paketet breddar och fördjupar din kunskap om konfliktlösning genom att bygga vidare på den grund som lades i kursen Konfliktlösning: Konfliktkunskap och Dialog förhandling och medling. (KL0100/KL1101).

Kursplan

Konfliktlösning: Konflikter i grupper och organisationer

Kursplan

Konfliktlösning: Gruppfacilitering

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till paketet krävs att studenten erhållit godkänt resultat på kursen XX5050 Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling, 15hp eller KL0100 Konfliktlösning: Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling 30hp. Behörig att läsa paketet är också student med samhälls- eller beteendevetenskaplig examina samt minst fem års arbetslivserfarenhet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

Läs mer om lokaler