Länkstig

Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling

Kurs
XX5050
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27512
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen bygger vidare på den grund som lades i Konfliktlösning: Konfliktkunskap. Kursen behandlar kommunikation i konfliktsituationer och betonar icke- våldskommunikation, intressebaserade förhandlingar, och medling. Stor vikt läggs vid kommunikationsrutiner som inte väcker försvarsreaktioner och som skapar känslomässig kontakt. Medling är en process där en neutral tredje person hjälper parterna att kommunicera kring sin konflikt på ett kreativt sätt. Kursen erbjuder träning i konflikthantering.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen Konfliktlösning: Konfliktkunskap (XX5060) eller Projekt, projektledarskap och konflikthantering (XX5100).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler