Bild
Journaliststudenter
Foto: Cajsa Malmström
Länkstig

Journalistprogrammet

Program
S1JOU
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G71A

Kort om programmet

Är du intresserad av nyheter och samhällsfrågor? Är det viktigt för dig att ta reda på hur saker verkligen förhåller sig? Vill du berätta och rapportera i olika kanaler – och är nyfiken på varför journalistiken är en viktig del av samhället? Då passar journalistutbildningen för dig.

Om utbildningen

En av landets främsta

Du förbereds under dina år på JMG för en framtid som kvalificerad journalist. Du lär dig arbeta med snabba nyheter och med längre format inom text, bild och ljud. Arbetet är mycket praktiskt och du får en gedigen publicistisk och etisk grund att stå på, med metoder i bland annat källkritik, research och datajournalistik. JMG:s utbildning, som har en inriktning mot undersökande journalistik, rankas som en av Sveriges främsta utbildningar inom journalistik, något vi är mycket stolta över.

Om programmet

Utbildningen bedrivs nära både branschen och forskningen. Du får lära dig journalistikens grunder, journalistiska arbetsmetoder och du får reflektera över journalistens roll i samhället. Utbildningen ger dig grunderna i svensk offentlig förvaltning och rättsväsende, samt i de lagar och regler som är grunden för den journalistiska verksamheten.

Under utbildningen får du möjlighet att analysera och reflektera över media och journalistiskt arbete, liksom journalistikens uppgift i det demokratiska samhället och dess opinionsbildande effekter.

Första året

Journalistik.  Kursen lägger grunden för vad som är journalistik, vad som är journalistens roll i samhället och vilka som är de vanligaste journalistiska metoderna. Kursen ger också grunderna i svensk offentlig förvaltning och rättsväsende samt kunskap om de lagar och regler som omger den journalistiska verksamheten.
Redaktion. Du lär dig att publicera i flera olika kanaler och på olika plattformar: De tekniska färdigheter som krävs för digital publicering av text, ljud och bild. Du får kunskap om de strukturer som utmärker dagens medielandskap och får genom praktiskt redaktionellt arbete fördjupade kunskaper i etiska och källkritiska frågeställningar. Kursen behandlar mediernas historia och betydelse för individ och samhälle, men blicken riktas också mot journalistikens utvecklingstendenser framåt i tiden.

Andra året

Journalistikvetenskap.  Kursen ger dig en orientering i centrala vetenskapliga teoribildningar inom journalistik och kommunikation. Du får också en fördjupad förståelse för och färdighet i vetenskaplig metod. 
Kursen avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats där föreställningar och frågeställningar som berör den egna yrkesrollen, det journalistiska utbudet och/eller strukturen på den svenska eller internationella mediemarknaden granskas. 

Fördjupad journalistik. Denna kurs ger fördjupade kunskaper inom olika aktuella journalistiska områden. Den fördjupar även det journalistiska berättandet i flera format och publiceringstekniker. 

Tredje året

Undersökande journalistik. Kursen fokuserar på undersökande journalistik, dess villkor och praktik, nationellt och internationellt. Som student planerar och genomför du ett större granskningsprojekt och presenterar det i journalistisk form. Kursen startar med en delkurs i datajournalistik, där du får lära dig mer om området och vilka möjligheter som finns. Du får också lära dig metoder för att samla in, hantera, verifiera, och analysera data, samt för att arbeta med visualiseringar.
Praktik.  Du avslutar programmet med en 20 veckor lång praktik på en redaktion eller annan journalistiskt relevant arbetsplats i Sverige. Du får professionell erfarenhet av journalistiskt arbete och ovärderliga kontakter för ditt framtida yrkesliv. I kursen ingår också en samlad utvärderings- och analysuppgift.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Praktiken på den sjätte, och avslutande terminen är mycket uppskattad av studenterna. Du gör din praktik med handledning på redaktion eller annan för utbildningen relevant arbetsplats i Sverige. Under praktiktiden får du professionell erfarenhet av journalistiskt arbete och möjligheter att knyta kontakter som kan vara mycket värdefulla för ditt kommande arbetsliv. I kursen ingår även utvärderings- och analysuppgifter.
JMG har ett mångårigt samarbete med ett stort antal redaktioner inom svensk dagspress, tidskriftsvärld, nyhetsbyråer, radio och tv på riks- och regional nivå samt produktionsbolag. JMG:s praktiksamordnare håller i själva praktikansöknings-processen som pågår under hösten under den femte terminen, men studenterna skriver egna ansökningsbrev, och blir sedan intervjuade av de sökta redaktionerna.

Efter studierna

JMG:s studenter får jobb efter utbildningen. Det vet vi, eftersom vi sedan 2002 har undersökt hur det går för våra journaliststudenter. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2019.

Cirka 90 procent går rakt ut i journalistjobb efter utbildningen. Efter två år är cirka 70 procent fortfarande verksamma som journalister. Nästan alla av dem, 90 procent, arbetar med klassiska journalistiska arbetsuppgifter till exempel på morgontidning (32 procent) eller annan dagspress. Omkring var tionde arbetar inom radio, var sjätte inom tv.

Så är det att plugga

Undervisningen

På JMG arbetar du ofta praktiskt och du producerar en stor mängd journalistiskt innehåll för olika slags medier både individuellt och i grupp. Du kommer att vänja dig vid det snabba arbetstempo som råder på en redaktion. Undervisningen är schemabunden och många delar är obligatoriska. Vi varvar en rad olika undervisningsformer.

Din insikt om yrkesrollen är något vi särskilt värnar om. Som journalist måste du vara beredd på en vardag med många etiska överväganden. Vi lägger stor vikt vid källkritik. Med allt fler påverkande aktörer är din integritet som journalist lika viktig som din näsa för nyheter. 

Lokaler

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) ligger endast några minuters promenad från Linnéplatsen och Slottsskogen. Undervisningen sker i en modern digital miljö i våra fina lokaler med hög standard på den tekniska utrustningen.