Bild
Journaliststudenter
Foto: Cajsa Malmström
Länkstig

Journalistprogrammet

Program
S1JOU
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G71A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av samhället, nyfiken och vill ta reda på varför saker och ting är som de är? Gillar du dessutom att berätta om det för andra passar journalistutbildningen perfekt för dig.

Om utbildningen

En av landets främsta

Du förbereds under dina år på JMG för en framtid som kvalificerad journalist. Du lär dig producera journalistik inom text, rörlig bild och ljud. Du får en gedigen grund att stå på, inte minst när det gäller undersökande journalistik. 
JMG:s utbildning rankas som en av Sveriges främsta utbildningar inom journalistik, något vi är mycket stolta över.

Om programmet

Utbildningen bedrivs nära professionen, branschen och forskningen med ett starkt fokus på samhällsfrågor. Du får lära dig journalistikens grunder, journalistens roll i samhället och de vanligaste journalistiska arbetsmetoderna. Utbildningen ger dig också grunderna i svensk offentlig förvaltning, juridiska system och rättsväsende, de lagar och regler som omger den journalistiska verksamheten samt vilka frågor som står i centrum för den svenska och internationella forskningen om journalistik.

Under utbildningen får du möjlighet att reflektera över och kritiskt förhålla dig till vedertagna yrkesnormer liksom till journalistikens uppgifter i det demokratiska samhället, dess opinionsbildande effekter och mediers olika slags publik.

Första året

Journalistik.  Kursen lägger grunden för vad som är journalistik, vad som är journalistens roll i samhället och vilka som är de vanligaste journalistiska metoderna. Kursen ger också grunderna i svensk offentlig förvaltning och rättsväsende samt kunskap om de lagar och regler som omger den journalistiska verksamheten.
Redaktion. Du lär dig att publicera i flera olika kanaler och på olika plattformar: de tekniska färdigheter som krävs för digital publicering av text, ljud och bild. Du får kunskap om de strukturer som utmärker dagens medielandskap och får genom praktiskt redaktionellt arbete fördjupade kunskaper i etiska och källkritiska frågeställningar. Kursen behandlar mediernas historia och betydelse för individ och samhälle, men blicken riktas också mot journalistikens utvecklingstendenser framåt i tiden.

Andra året

Journalistikvetenskap.  Kursen ger dig en orientering i centrala vetenskapliga teoribildningar inom journalistik och kommunikation. Du får också en fördjupad förståelse för och färdighet i vetenskaplig metod. 
Kursen avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats där föreställningar och frågeställningar som berör den egna yrkesrollen, det journalistiska utbudet och/eller strukturen på den svenska eller internationella mediemarknaden granskas. 
Fördjupad journalistik.  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i samhälls- och företagsekonomi. 
Kursen ger också fördjupade kunskaper i berättande journalistik i flera format och på olika plattformar och med varierade publiceringstekniker.

Tredje året

Undersökande journalistik. Kursen fokuserar på undersökande journalistik, dess villkor och praktik, nationellt och internationellt. Som student planerar och genomför du ett större granskningsprojekt och presenterar det i journalistisk form. Du får också lära dig metoder att inhämta, hantera och analysera stora datamängder och statistik.

Praktik.  Du avslutar programmet med en 20 veckor lång praktik på en redaktion eller annan journalistiskt relevant arbetsplats i Sverige. Du får professionell erfarenhet av journalistiskt arbete och ovärderliga kontakter för ditt framtida yrkesliv. I kursen ingår också en samlad utvärderings- och analysuppgift.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Praktiken på den sjätte, och avslutande terminen är mycket uppskattad av studenterna. Du gör din praktik med handledning på redaktion eller annan för utbildningen relevant arbetsplats i Sverige. Under praktiktiden får du professionell erfarenhet av journalistiskt arbete och möjligheter att knyta kontakter som kan vara mycket värdefulla för ditt kommande arbetsliv. I kursen ingår även utvärderings- och analysuppgifter.
JMG har ett mångårigt samarbete med ett stort antal redaktioner inom svensk dagspress, tidskriftsvärld, nyhetsbyråer, radio och tv på riks- och regional nivå samt produktionsbolag. JMG:s praktiksamordnare håller i själva praktikansöknings-processen som pågår under hösten under den femte terminen, men studenterna skriver egna ansökningsbrev, och blir sedan intervjuade av de sökta redaktionerna.

Efter studierna

JMG:s studenter får jobb efter utbildningen. Det vet vi, eftersom vi sedan 2002 har undersökt hur det går för våra journaliststudenter. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2019.

Cirka 90 procent går rakt ut i journalistjobb efter utbildningen. Efter två år är cirka 70 procent fortfarande verksamma som journalister. Nästan alla av dem, 90 procent, arbetar med klassiska journalistiska arbetsuppgifter till exempel på morgontidning (32 procent) eller annan dagspress. Omkring var tionde arbetar inom radio, var sjätte inom tv.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du arbetar produktionsinriktat och skapar en mängd journalistik för olika slags medier, dels individuellt, dels i grupp, och vänjer dig vid den snabba arbetsgång som råder på en redaktion. Undervisningen är schemabunden och många delar är obligatoriska. Vi varvar en rad olika undervisningsformer.

Din insikt om yrkesrollen är något vi särskilt värnar om. Som journalist måste du vara beredd på en vardag med många etiska överväganden. Vi lägger stor vikt vid källkritik. Med allt fler påverkande aktörer är din integritet som journalist lika viktig som din näsa för nyheter. 

Lokaler

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) ligger endast några minuters promenad från Linnéplatsen och Slottsskogen. Undervisningen sker i en modern digital miljö i våra fina lokaler med hög standard på den tekniska utrustningen.