Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idé- och lärdomshistoria: Masterexamensarbete inom programmet Kritiska studier

Kurs
LIR207
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består i författandet av ett självständigt och kritiskt vetenskapligt arbete i form av en masteruppsats. Ämne och litteratur väljs självständigt och i samråd med handledare, som också fungerar som stöd under skrivprocessen. Uppsatsskrivandet är knutet till ett avancerat seminarium där studenten, förutom att lägga fram och försvara sin egen uppsats, ska opponera på en annan students arbete. Seminariet behandlar också de olika stegen på vägen fram till en färdig uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet krävs att studenten är antagen till masterprogrammet Kritiska studier och har godkända betyg i programmets kärnkurser LIR201 och LIR202, samt ytterligare motsvarande minst 15 hp ämnesteoretiska kurser på avancerad nivå inom huvudområdet idé- och lärdomshistoria. För student som saknar 60 hp i idé- och lärdomshistoria från grundnivå krävs dessutom godkänt resultat från Behörighetsgivande ämnesfördjupningskurs 1 och 2 (à 7,5 hp) inom detsamma.