Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Historia, grundkurs

Kurs
HI1110
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22700
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den naturliga ingången i historieämnet.

Om utbildningen

Historisk kunskap hjälper oss att bättre förstå
den värld vi lever och verkar i. Samhällen och kulturer,
städer och omgivande landskap, politiska och religiösa rörelser – alla är de produkter av historiens krafter. Grundkursen i historia är kronologisk
uppbyggd och spänner från tiden för den moderna människans uppkomst och
erövring av världen till nutida globala utbyten och konflikter.

Kursen erbjuder en allsidig förståelse av svensk och nordisk historia såväl som europeiska och globala
utvecklingslinjer. De olika momenten belyser hur ekonomiska, sociala,
politiska och kulturella faktorer samverkar och relaterar till varandra. Föreläsningar och seminarier hjälper dig att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt till historiska källor såväl som aktuella perspektiv på
historieskrivning och historieproduktion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kursen är första steget mot en kandidatexamen i huvudämnet historia. Nästa steg är HI1114 Historia fortsättningskurs, 30 hp och HI1116 Historia fördjupningskurs, 30 hp eller motsvarande.

Med en kandidat i historia kan du arbeta inom utbildnings- och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, TV, förlag, webb, arkiv och organisationer), vid myndigheter samt inom privat och offentlig förvaltning (till exempel som utredare).

Om du efter din kandidat fortsätter på magister- eller masternivå kan du söka forskarutbildningen. Du kan också läsa pedagogik och därmed bli lärare i historia på grundskole- eller gymnasienivå (Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU).

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på helfart, halvfart kväll och nätbaserad distans. Den nätbaserade kursvarianten innehåller fyra studiedagar i Göteborg och det krävs tillgång till dator med internetanslutning.

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.