Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Historia, fördjupningskurs

Kurs
HI1116
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22702
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den avslutande obligatoriska kursen för en kandidat i huvudämnet historia. Det är här du skriver ditt examensarbete.

Om utbildningen

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa din förmåga att självständigt bedriva och presentera historievetenskaplig forskning. Vi belyser och problematiserar centrala strömningar inom disciplinen. Du lär dig att kritiskt värdera teorier och metoder i relation till forskningsfrågor, källmaterial och historisk kontext. Kursen består av två delar: 1. Teori och metod (15 hp) samt 2. Uppsats alternativt Integrerat examensarbete inom lärarutbildningen (15 hp). I teori- och metodkursen analyserar vi forskningsprocessens utmaningar och illustrerar dessa i praktiska övningar. Du lär dig att på ett konstruktivt sätt värdera och kritisera vetenskapliga arbeten. Under den andra delkursen formulerar du på egen hand en relevant forskningsuppgift och utför denna i form av ett skriftligt arbete. Kursen avslutas med ett seminarium där du försvarar din egen uppsats och kritiskt värderar dina kollegors arbeten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på Historia fortsättningskurs (B) 30 hp, eller Historia grundkurs (AB) 60 hp

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är sista obligatoriska steget mot en kandidatexamen i huvudämnet historia. 

Med en kandidat i historia kan du arbeta inom utbildnings- och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, TV, förlag, webb, arkiv och organisationer), vid myndigheter samt inom privat och offentlig förvaltning (till exempel som utredare).

Om du efter din kandidat fortsätter på magister- eller masternivå kan du söka forskarutbildningen. Du kan också läsa pedagogik och därmed bli lärare i historia på grundskole- eller gymnasienivå (Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU).

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.