Länkstig

Grupprocesser och konflikter i arbetslivet

Kurs
XX5320
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17513
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen utgår från grundläggande socialpsykologi och fördjupar sig kring arbetsgruppens dynamik. Därtill behandlas begrepp och grundantaganden i olika konfliktteorier företrädesvis i ett gruppdynamiskt perspektiv. Härvidlag förenas två fördjupningsalternativ. Dels organisationens förmåga att fånga upp och hantera konflikter i ett tidigt skede, så kallade konflikthanteringssystem, dels samspelet mellan konflikt och utveckling i arbetsgrupper.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten ska ha genomgått XX5310 Arbetsorganisation och ledarskap.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

Läs mer om lokaler