Bild
Länkstig

Grundläggande bilddidaktik

Kurs
BVKGD1
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15026
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen får du utveckla grundläggande kunskaper i bilddidaktik. Kursen vänder sig till dig som har lärarexamen, utbildar dig till bildlärare eller har en pågående anställning som bildlärare. Du får arbeta med olika metoder för bildsamtal, bildstudier och sätt att undervisa i ämnet bild.

Om utbildningen

Du lär dig att analysera bilder och gestaltningsformer utifrån olika bildtraditioner och bildberättande. I kursen ingår även ett självständigt arbete kring barns och ungas bildspråkliga utveckling. I det arbetet problematiseras bildpedagogens yrkesroll.

Undervisningsform och träffar

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturstudier och redovisningar.

Kursen har två digitala träffar via Zoom.

  • 29 augusti kl 9-11, introduktion
  • 11 januari kl 9-16, examination 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är sökande med grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs lärarexamen eller pågående lärarutbildning med inriktning mot bilddämnet, alternativt pågående anställning som bildlärare. Pågående anställning som bildlärare ska styrkas med aktuellt intyg från arbetsgivare där anställningstid framgår. Du laddar upp ditt intyg på antagning.se. Där hittar du även mer information om hur ett arbetsintyg ska vara utformat.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.