Bild
Fysikstudent betraktar en 3D-printer
Länkstig

Fysik, kandidatprogram

Program
N1FYS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G11B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

På fysikprogrammet får du lära dig om lagarna som styr allt och att lösa komplexa problem. Med en stark teoretisk grund i fysik och matematik blir du eftertraktad på arbetsmarknaden. Idag har nästan alla större teknikföretag fysiker anställda och då oftast i ledande positioner på forsknings-eller utvecklingsavdelningar. Som fysiker kan du både jobba med att utveckla framtidens teknik och att driva forskningen framåt.

Om utbildningen

Fysikprogrammet ger dig gedigna fysikkunskaper och hjälper dig att förstå de osynliga krafter som genomsyrar universum. Utbildningen är nära
knuten till banbrytande forskning som sker inom ämnet. Att plugga fysik ger dig värdefull kunskap, oavsett om du vill satsa på en forskarkarriär eller jobba inom till exempel det privata näringslivet.

Utbildningens upplägg

Under de första två åren studerar du grundläggande fysik och matematik parallellt. Du läser tillsammans med studenterna från sjukhusfysikerprogrammet.

Under det tredje året fördjupar du dig i statistisk fysik, atom- och molekylärfysik, fasta tillståndets fysik och relativitetsteori. Året avslutas med ett examensarbete. 

Läs mer om vilka kurser som ingår och programmets upplägg

Programintroduktion och introduktionskurser

Under de två sista veckorna i augusti hålls programintroduktionen som ger dig den bästa tänkbara starten på dina studier. Du läser två introducerande kurser: introduktionskurs i matematik och datorintroduktion. Kurserna ger dig chansen att friska upp dina gymnasiekunskaper samtidigt som du får träffa blivande kurskamrater. Vi bjuder också in till ett välkomstmöte med programledning och studievägledare och studentgruppen SG Fysik anordnar aktiviteter där du får lära känna andra studenter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Arbetsprov

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov.

Alla sökande till fysikprogrammet är välkomna att göra provet. 

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Betyg (46 %), högskoleprov (34 %) och antagningsprov (20 %).

Efter studierna

Som fysiker har du ett brett fält av yrken att välja bland. Beroende på vad vill fördjupa dig i, kan du till exempel arbeta inom områdena energi, miljö, nanovetenskap, biofysik, astrofysik eller beräkningsfysik, inom industri, på statliga myndigheter eller landsting. Utbildningens bredd gör att det finns plats för fysiker inom de flesta företag och organisationer. Du kan också satsa på en akademisk karriär som forskare genom att söka till en forskarutbildning.

Exempel på yrkestitlar som våra tidigare studenter har:

  • Konsult
  • Projektledare
  • Analytiker
  • Produktutvecklare
  • Utvecklingsingenjör
  • Materialtekniker
  • Konstruktör

Läs en master

För dig som vill fördjupa dig ytterligare finns möjligheten att fortsätta med en master på två år. Vid Institutionen för fysik erbjuder vi programmen:

  • Masterprogrammet Physics
  • Komplexa adaptiva system
  • Masterprogrammet fysik och lärande

Du blir också behörig till andra program inom det naturvetenskapliga området.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

40 procent av en vanlig studievecka består av schemalagd undervisning i form av föreläsningar, övningar och laborationer. Resterande tid förväntas du ägna åt att läsa, tänka och lösa problem. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Varje år bjuder Institutionen för fysik alla studenter som läser tredje året på fysikprogrammet på en spännande studieresa till CERN i Genève. Besöket innehåller guidade rundvandringar vid partikelacceleratorn, föredrag om experimenten som utförs där och möten med både svenska och internationella forskare som är verksamma på det världsberömda laboratoriet.

Lokaler

På Campus Johanneberg bildar Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola en plats fylld av spännande forskning, labb och kreativa undervisningsmiljöer för studenter.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet för dig som fysikstudent att läsa kurser eller göra ditt kandidatarbete utomlands.

För dig som vill göra det så rekommenderas ett av två olika "fönster" under programmets gång: första läsperioden termin 5 eller hela termin 6.

Läs mer om studier utomlands