Bild
Fysikstudent betraktar en 3D-printer
Länkstig

Fysik, kandidatprogram

Program
N1FYS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G11B

Kort om programmet

På fysikprogrammet får du lära dig om lagarna som styr allt och att lösa komplexa problem. Med en stark teoretisk grund i fysik och matematik blir du eftertraktad på arbetsmarknaden. Idag har nästan alla större teknikföretag fysiker anställda och då oftast i ledande positioner på forsknings-eller utvecklingsavdelningar. Som fysiker kan du både jobba med att utveckla framtidens teknik och att driva forskningen framåt.

Om utbildningen

Fysikprogrammet ger dig gedigna fysikkunskaper och hjälper dig att förstå de osynliga krafter som genomsyrar universum. Utbildningen är nära
knuten till banbrytande forskning som sker inom ämnet. Att plugga fysik ger dig värdefull kunskap, oavsett om du vill satsa på en forskarkarriär eller jobba inom till exempel det privata näringslivet.

Detta läser du

År 1

Att bli fysiker
Analys och linjär algebra
Mekanik A
Termodynamik
Flervariabelanalys
Vågrörelselära och optik
Matematisk statistik och diskret matematik

År 2

Matematisk fysik A
Linjär algebra II
Elektromagnetisk fältteori
Programmering och numerisk analys
Kvantfysik A
Transformteori och analytiska funktioner
Subatomär fysik
Ellära med elektrisk mätteknik

År 3

Statistisk fysik
Atom- och molekylfysik
Mekanik B
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap
Fysik: Kandidatarbete
Fasta tillståndets fysik
Symmetrier i fysiken, Valfri kurs

Det finns flera internationella masterprogram att välja bland som en naturlig fortsättning på Fysikprogrammet: PhysicsComplex adaptive systems samt Fysik och lärande (ger ämneslärarbehörighet) 

Det finns också vissa möjligheter att efter de två första åren ansluta till studierna på Sjukhusfysikerprogrammet och på så vis få en yrkesexamen som sjukhusfysiker.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Arbetsprov

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov.

Alla sökande till fysikprogrammet är välkomna att göra provet. 

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Betyg (46 %), högskoleprov (34 %) och antagningsprov (20 %).

Efter studierna

Som fysiker har du ett brett fält av yrken att välja bland. Beroende på
vad vill fördjupa dig i, kan du till exempel arbeta inom områdena energi,
miljö, nanovetenskap, biofysik, astrofysik eller beräkningsfysik, inom
industri, på statliga myndigheter eller landsting. Utbildningens bredd gör att det finns plats för fysiker inom de flesta företag och organisationer. Många av våra studenter blir konsulter, projektledare och chefer i industrin. 

Möjligheter finns att komplettera din utbildning för att arbeta som lärare eller studera vidare. Du kan också satsa på en akademisk karriär som forskare genom att söka till en forskarutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

De första två åren läser du matematik och fysik parallellt. Fysiken innehåller en blandning av teoretiska och experimentella moment. Under det tredje året fördjupar du dina kunskaper inom statistisk fysik, atom- och molekylärfysik, det fasta tillståndets fysik samt relativitetsteori.

Varje år bjuder institutionen för fysik alla studenter som läser tredje året på fysikprogrammet på en spännande studieresa till CERN i Genève. Besöket innehåller guidade rundvandringar vid partikelacceleratorn, föredrag om experimenten som utförs där och möten med både svenska och internationella forskare som är verksamma på det världsberömda laboratoriet.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

40 procent av en vanlig studievecka består av schemalagd undervisning i form av föreläsningar, övningar och laborationer. Resterande tid förväntas du ägna åt att läsa, tänka och lösa problem.

Lokaler

På campus Johanneberg bildar Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola en plats fylld av spännande forskning, labb och kreativa undervisningsmiljöer för studenter.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet för dig som fysikstudent att läsa kurser eller göra ditt kandidatarbete utomlands.

För dig som vill göra det så rekommenderas ett av två olika "fönster" under programmets gång: första läsperioden termin 5 eller hela termin 6.

Läs mer om studier utomlands