Hoppa till huvudinnehåll
Bild
ordet bienvenue på matta
Länkstig

Franska: Sociala medier i den fransktalande världen

Kurs
FR2411
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23157
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen behandlar språkliga, sociala och tekniska aspekter av kommunikationen på franskspråkiga sociala medier. Här introduceras begrepp och teorier inom diskursanalys och kommunikationsvetenskap som är användbara i analyser av sociala medier från den fransktalande världen.

In this course, linguistic, social and technical aspects of communication in French-speaking social media are treated.

Om utbildningen

I denna kurs introduceras begrepp och teorier inom diskursanalys och kommunikationsvetenskap som är användbara i analyser av sociala medier från den fransktalande världen. Språkliga, sociala och tekniska aspekter av kommunikationen på franskspråkiga sociala medier behandlas i kursen. Hur franska språket används i detta sammanhang blir belyst och diskursiva praktiker i olika medietyper såsom bloggar, mikrobloggar, forumdiskussioner och kommentarsfält behandlas. Frågor som också tas upp är vad som skiljer traditionella och sociala medier åt och vad det digitala sammanhanget (plattformarnas egenskaper, gränssnittens utformning, möjligheterna till hyperlänkning, etc.) innebär för språkanvändning och kommunikation på sociala medier. De sociala mediernas betydelse för människors identitetskonstruktion, liksom deras roll som arena för diskussioner och debatter i den fransktalande världen, studeras också.

This course introduces concepts and theories in discourse analysis and communication studies that are useful in analyses of social media in the French speaking parts of the world. Linguistic, social and technical aspects of communication in French-speaking social media are treated in the course. The course discusses how the French language is used in this context, and also treats discursive practices in different media types such as blogs, micro-blogs, forum discussions and comment sections. Questions that are also discussed are what separates traditional media from social media and what the digital context (the properties of platforms, the design of interfaces, the possibilities to hyperlinking, etc) means for language use and communication in social media. The importance of social media for identity construction, as well as their role as an arena for discussions and debates in the French-speaking parts the world are also studied. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng (FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler