Hoppa till huvudinnehåll
Bild
ordet bienvenue på matta
Länkstig

Franska: Litteraturvetenskaplig teori och metod i franskspråkig kontext

Kurs
FR2410
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13152

Kort om kursen

Kursen ger en överblick över litteraturvetenskapen, dess problemställningar och dess historia.

Om utbildningen

Kursen ger en överblick över litteraturvetenskapen, dess problemställningar och dess historia. Genom kursen utvecklar du din förmågan att använda litteraturvetenskapliga teorier och metoder som analysredskap vid studiet av franskspråkiga litterära texter, med användande av fransk terminologi. I kursen ingår kurslitteratur om sammanlagt ca 1250 sidor, varav ca 500 sidor teoretisk text och 750 sidor litterär text.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng (FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.