Hoppa till huvudinnehåll
Bild
ordet bienvenue på matta
Länkstig

Franska: Andraspråksinlärning med fokus på franska

Kurs
FR2412
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13153
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen behandlar centrala begrepp, teorier och metoder inom forskningsfältet andraspråksinlärning under de senaste decennierna. En del av kursen studerar du forskning om inlärning av franska som andra-/tredjespråk och vad som kännetecknar denna när det gäller t.ex. inlärning av grammatik och vokabulär, samt hur den förhåller sig till forskningsfältet i stort. Du kommer att få tillfälle att reflektera över din egen och andras inlärning av franska i relation till resultat, metoder och teorier i tidigare forskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng(FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.