Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fornkyrkoslaviska texter: översättning och teori

Kurs
SL1103
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25302

Om utbildningen

I denna kurs får du en presentation av olika redskap för analys och tolkning vid arbete med texter på fornkyrkoslaviska. Urvalet texter som ingår i kursen kan väljas i samråd med läraren utifrån ditt behov av specialisering. Denna kurs kan du med fördel läsa tillsammans med kursen SL1102 Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 2, 7,5 hp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SL1101, Fornkyrkoslaviska, Grundkurs, Språkvetenskap 1, 7,5 hp eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler