Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Magisteruppsats

Kurs
SL2103
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25351
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursens syfte är att du, efter den förberedande uppsatskursen, ska fortsätta utveckla förmågan till vetenskapligt skrivande inom den för uppsatsen valda inriktningen. Du författar självständigt, företrädesvis på ett skandinaviskt språk eller engelska, med stöd av handledning en uppsats som behandlar frågeställningen som formulerats i kursen SL2102.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen SL2102, Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria 2, 15 hp, eller motsvarande. Tillgodoräknande av kurser som ingår i utländsk examen bedöms separat.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler