Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Engelskspråkig litteratur och den kontinentala filosofin

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13056
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13057
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen fokuserar på mötet mellan engelskspråkig litteratur och kontinental filosofi, där frågor som utgör en väsentlig del i den samtida litteraturens estetik behandlas. Hänsyn tas till hur filosofiska frågor som berör sanning, kunskap och språk belyser och fördjupar vår förståelse av litteratur. Du kommer att utveckla en kritisk förmåga att, förhålla sig till kulturellt signifikanta texter från olika genrer (poesi, prosa och drama) inom brittisk, irländsk och amerikansk litteratur.

Om utbildningen

The course focuses on the encounter between literature and Continental philosophy, discussing questions that play a major part in the contemporary aesthetics of literature. We will consider how philosophical questions of truth, knowledge and language are posed by and may inform our understanding of literary works. The course will develop appropriate strategies and interpretative models for reading representative texts in poetry, prose fiction and drama of British, Irish and American literature.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.