Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Ekonomisk historia, magisteruppsats

Kurs
EHA210
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28350
Ansökan öppnar 15 september 2021

Om utbildningen

Under magisteruppsatskursen (15 hp) författar studenten en
vetenskaplig uppsats och deltar under magisterutbildningens andra termin
i huvudområdets Högre seminarium. Dessutom krävs aktiv närvaro vid
uppsatsseminarierna samt att man vid minst ett tillfälle fungerar som
opponent.

Att skriva uppsats innebär att analysera, formulera och lösa ett
större komplext problem. Uppsatsen skall präglas av ett vetenskapligt
förhållningssätt och den skall vara välstrukturerad och välskriven.
Studenten kan själv välja ämnesinnehåll för uppsatsen inom området
ekonomisk historia.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen, efter genomgången utbildning på grundnivå om 180 hp varav minst 90 inom huvudområdet ekonomisk historia inklusive kandidatuppsats, krävs dels genomgångna kurser om minst 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, dels teori- och metodkurser om minst 15 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler