Länkstig

Ekonomisk geografi kandidattermin

Kurspaket
EKG30
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18111

Om utbildningen

Om ekonomisk geografi

När du läser ekonomisk geografi får du lära dig om hur platser, regioner och länder förändras och integreras, ofta som en del av den globala utvecklingen. Du får kunskap och verktyg som kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är viktigt för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå.   

Kursupplägg

Kandidatterminen i ekonomisk geografi består av två teoretiska kurser och en kandidatuppsats.

Aktuella forskningsteman, 7,5 hp 

Kursen tar upp den ekonomiska geografins idéhistoria och utveckling som vetenskap, samt aktuella teoretiska perspektiv och forskningsinriktningar.
Läs kursplan

Teori och metod, 7,5 hp

Studenten får välja ett ekonomgeografiskt fält att fördjupa sig inom. Kursen resulterar i frågeställningar som tas med till kandidatuppsatsen. 
Läs kursplan

Kandidatuppsats, 15 hp

Studenten får självständigt identifiera och formulera en större komplex frågeställning, samt genomföra en analys inom givna tidsramar. Arbetet relateras till det aktuella ekonomisk geografiska ämnets vetenskapliga grund, metoder och aktuella forskningsfrågor. 
Läs kursplan

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om minst 105 hp, varav minst 45 hp (inklusive ett självständigt arbete på 7,5 hp) i ämnet ekonomisk geografi, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kunskaperna och verktygen du får under utbildningen kan användas för arbete med omvärldsanalys på både mikro- och makronivå. Kunskaper i omvärldsanalys är en nyckelfråga för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringslivet eller med näringsutveckling och planering på kommunal, regional eller nationell nivå. 

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser. 

Läs mer om lokaler