Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Det antika medelhavsområdets ekonomier

Kurs
AN2075
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Genom denna kurs får du nya insikter i det antika medelhavsområdets ekonomiska strukturer; dess produktionsformer, distribution, konsumtion och ekonomiskhistoriska utveckling. För detta använder vi olika typer av källmaterial: litterära texter, arkeologiska lämningar och fynd, och även textkällor i form av inskrifter och papyrusdokument. Du studerar också den moderna teoribildningen och olika trender inom den ekonomiskhistoriska forskningen för antiken, från 1800-talet och fram till idag.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60 p), (enligt kursplaner gällande till och med om 2007-06-30)

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.