Länkstig

Corporate Sustainability, kandidatkurs

Kurs
FEK3S0
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28115
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Om Corporate Sustainability

Det blir allt viktigare för företag att integrera hållbarhetsaspekter i strategier, i den operativa verksamheten, och i kommunikationen med intressenter. Kursen bygger vidare på dina kunskaper från tidigare kurser i företagsekonomi, och lägger fokus på hur hållbarhetsaspekter kopplas till många av de uppgifter som utförs i företag. 

Delkurser

Kursen består av fyra delar:

Hållbara strategier och tillgångar

Hållbara strategier och tillgångar handlar om hur hållbarhet integreras i företags långsiktiga planering och du lär dig om argument för hållbart företagande, strategier, och värdering av tillgångar.

Hållbar operativ styrning

Hållbar operativ styrning ger dig kunskap om infogandet av hållbarhetsaspekter i företagets styr- och kontrollfunktioner. Bland annat lär du dig om företagets försörjningskedja, inköpsfunktion, och miljökostnadsredovisning. 

Hållbar redovisning och marknadsföring

Hållbar redovisning och marknadsföring fokuserar på intressentkommunikation, hållbarhetsrapportering, konsumentrelationer, och certifieringar.

Forskning inom hållbart företagande

I den sista kursen, Forskning inom hållbart företagande, väljer du ett specifikt ämne inom hållbart företagande och formulerar en forskningsfråga inom ämnet. 

Färdigheter

Syftet är att du ska få fördjupade kunskaper i företagsekonomi genom att analysera hur  hållbarhetsaspekter integreras i företags verksamheter. 
Efter avklarad kurs kommer du att kunna förklara teoretiska koncept och resultat samt tillämpa och kommunicera din kunskap som relaterar till hållbart företagande. Du kommer också kunna kritiskt granska litteratur och formulera forskningsfrågor relaterat till ämnet. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som miljöstrateg/controller eller projektledare med fokus på förändring och ekonomi. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Fallstudier och exempel från verkligheten kommer att användas för att hjälpa dig att tillämpa generella koncept i praktiska situationer.

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler