Bild
Foto: Ina Winther Åshaug
Länkstig

Att bilderboksberätta 1

Kurs
FKGAB1
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15002
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är verksam konstnär, illustratör, fotograf eller formgivare och som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i bilderboksformat. Syftet är att ge dig god förståelse för bilderboken som medium och konstform samt förmåga att genomföra egna bilderboksprojekt.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är verksam konstnär, illustratör, fotograf eller formgivare och som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i bilderboksformat. Syftet är att ge dig god förståelse för bilderboken som medium och konstform samt förmåga att genomföra egna bilderboksprojekt. Du tränar på att förstå det som är utmärkande för bilderboken, det vill säga samspelet mellan text, bild och läsare i olika åldrar. Genom bild- och skrivövningar får du undersöka berättarperspektivet, med särskilt fokus på att skapa trovärdiga gestaltningar för barn. Under kursen redovisar du egna bilderboksberättelser och analyserar andra studenters projekt. Du studerar även bilderboken utifrån ett historiskt och samtida perspektiv.

Skicka in obligatoriskt arbetsprov 

För att ansöka till denna kurs är det obligatoriskt att skicka in arbetsprov. Skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom

Läs om vad ditt arbetsprov ska innehålla längre ner på denna sida. 

Arbetsprov för ansökan till höstterminen 2023 skickas in mellan 15 mars - 24 april 2023.


Kursträffar

Kursen är indelad i flera obligatoriska träffar som genomförs delvis på plats på campus i Göteborg och delvis på distans via zoom. Du kommer inte kunna genomföra kursen enbart på distans. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshoppar. Övningar individuellt och i grupp i bilderbokens gestaltande delar sker individuellt mellan träffarna. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Ditt arbetsprov ska innehålla: 

1. CV 

Beskriv relevanta erfarenheter kopplade till kursens ämne Bild och berättande. Max 4000 tecken. 

2. Bilder - 8 bilder som representerar hur du jobbar visuellt. Du kan ladda upp foton eller digitalt skapade bildfiler som innehåller både text och bild. Bilderna behöver inte vara bilder eller illustrationer relaterade till kursens ämne, utan kan också vara bilder eller foton som representerar ett annat gestaltningsområde du är verksam inom. Till exempel bild av objekt, eller utställning du medverkat på. Välj bilder/foton som du själv känner är starka och som uttrycker det som representerar dig som konstnär/formgivare etc. 

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov.