Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom

Kurs
AN2076
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22054
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen bygger på platsstudier i Italien och ger en fördjupad kunskap om områdets arkeologi och konst. I de olika undervisningsmomenten får du möjlighet att öva kritisk analys av såväl förromerska som romerska materiella kulturers uttryck. Vi studerar arkeologiskt material och utgrävningsplatser liksom arkitektur, monument och museisamlingar. Kursens primära fokus ligger på studiet av den romerska kulturen, men vi behandlar även tidigare kulturyttringar i området, exempelvis det etruskiska samhället i Mellanitalien och den grekiska kolonisationen i södra Italien. Landskap, utgrävningsplatser, monument och museer utanför Rom studeras under kortare och längre exkursioner. Dessa kan vara fysiskt krävande, med anledning av svår terräng och långa arbetsdagar i fält.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp) i humaniora, med minst 60 hp i ämnet Antikens kultur och samhällsliv.

Urval

Antagna utses av styrelsen för Svenska institutet i Rom enligt särskilda stipendiebestämmelser. Antagna studenter beviljas stipendium. Kontakta institutionen för närmare information.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.