Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Andraspråksinlärning 2

Kurs
SSA252
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12855

Kort om kursen

I kursen SSA252, Andraspråksinlärning 2, studerar du företrädesvis etablerade teoribildningar för andraspråksinlärning och flerspråkighetsforskning med sociokulturell och sociolingvistisk inriktning. Kursen ger såväl teoretiska som tillämpade kunskaper utifrån olika metodologiska angreppssätt. Kursen SSA252 är en obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Om utbildningen

Kursen
SSA252, Andraspråksinlärning 2, kompletterar SSA251, Andraspråksinlärning 1,
och syftar till att ge kunskaper i etablerade teoribildningar för
andraspråksinlärning och flerspråkighetsforskning med sociokulturell och
sociolingvistisk inriktning. Kursen ger såväl teoretiska som tillämpade
kunskaper utifrån olika metodologiska angreppsätt. Studenterna introduceras för
aktuella  forskningsprojekt inom
andraspråksinlärnings- och flerspråkighetsfältet.

 

Kursen SSA252 är på avancerad nivå och ges på halvfart
under höstterminen. Den ingår som en obligatorisk kurs i den rekommenderade
studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående
kurs. SSA251 är behörighetsgivande för SSA252 Andraspråksinlärning 2.

 

I centrum för den rekommenderade studiegången står den
flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av
kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som
leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att
söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade
studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om
andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande
litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och
metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens
fjärde termin.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med 90 hp i svenska som andraspråk, 90 hp i svenska språket/nordiska språk, 90 hp i moderna språk med språkvetenskaplig inriktning (till moderna språk räknas här engelska, franska, spanska och tyska) eller 90 hp i allmän språkvetenskap/lingvistik samt ytterligare 90 hp utöver huvudämnet – eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 eller sva B/sva 3 och engelska A/engelska 6.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter kursen SSA252, Andraspråksinlärning 2, rekommenderar
vi att du läser SSA255, Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext. SSA255
är en av de obligatoriska kurserna i en magisterexamen i svenska som andraspråk,
men den kan också läsas som fristående kurs. En magisterexamen ger behörighet
att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen
sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar
och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av
olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på
svenska och engelska.