Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Tekniklärarstudent.
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Teknik, matematik

Program
L1Ä79-TKM7
Grundnivå
4 år
240 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L95Q
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder fram till ämneslärarexamen i fysik och matematik.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Teknik

Det råder idag en stor brist på behöriga tekniklärare, detta gäller
både för årskurs 7-9, där teknik är ett obligatoriskt ämne, och för
gymnasiet. I vår utbildning får du lära dig om vad teknik som skolämne
innebär, om teknikhistoria, elektronik, informationsteknik,
materiallära, hållfasthetslära, tillverkningsprocesser, genusperspektiv,
tekniska system, reglerteknik, skiss- rit- och CAD-teknik. För dig som
blivande gymnasielärare får du även lära dig om kvalitetsarbete,
entreprenörskap, mätning samt energi. Under utbildningen kommer du som
blivande tekniklärare att utveckla både teoretiska kunskaper och
praktiska färdigheter.

Våra undervisningsformer är väldigt varierade utifrån ett aktivt lärande. Du kommer bland annat att utföra laborationer, fältstudier, workshops, seminarier och studiebesök. Såväl digital pedagogik som hållbar utveckling influerar hela utbildningen vilken ges i god samverkan med bland annat skolor, näringsliv och forskningsinstitut.

Matematik

Matematiken är kanske det mest effektiva hjälpmedel människan har för att förstå sin omvärld, ett språk för att beskriva verkligheten, en verktygslåda för problemlösning och en räknemaskin för att modellera och konstruera. Högaktuella exempel på avancerade tillämpningar är internetsurfning och mobiltelefoni.

Matematik är också ett bildningsämne och en del av vårt kulturarv, nära
besläktad med filosofi, konst och musik samt ett av skolans viktigaste
ämnen.En matematiklärare har alltså en mycket viktig
uppgift som del i detta. Utbildningen innehåller såväl matematik som
matematikdidaktik med betoning på områden särskilt relevanta för dig som ska undervisa i årskurs 7-9 respektive gymnasieskolan och ges i
samarbete mellan institutionerna för matematiska vetenskaper och
institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Frågor om ämnet? Kontakta studievägledare på respektive ämnesinstitution.

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, Naturkunskap B. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4, Naturkunskap 2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.