Länkstig

Affärsplanering för tillväxtföretag

Kurs
FEG110
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28318
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger dig grundläggande förståelse för affärsplaneringens delar med en tydlig förankring i kund och marknad. Om du är intresserad av entreprenörskap och hur du går från affärsidé till genomtänkt företag är detta en kurs för dig.

Om utbildningen

Kursen erbjuder kunskap i att skapa och utveckla tillväxtaffärer med särskild betoning på praktiska färdigheter i att ta fram ett affärskoncept för startups. Du får kunskaper i hur du skapar ett tydligt värdeerbjudande med din potentiella kund i fokus. Kursens syfte är att du ska utveckla kunskaper och färdigheter kring skapandet och utvecklandet av tillväxtaffärer, genom tillämpning av de olika moment som ligger bakom en affärsplan.

Undervisningen ges i form av obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag. Kursen innehåller en webbaserad lärplattform, obligatoriska workshops samt en process för inlämning av en affärsplan.

Aspekter som behandlas i kursen:
Affärsidé, kundnytta & affärsmodell, ledningsgrupp & organisation, marknadsföringsstrategi, entreprenören som ledare, försäljning, lönsamhetsbedömning, redovisning & finansiering, hållbart företagande samt genomförandeplan och risker.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler