Bild
Länkstig

Affärsplanering för tillväxtföretag

Kurs
FEG110
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18315
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen erbjuder kunskap i att skapa och utveckla tillväxtaffärer med
särskild betoning på praktiska färdigheter i att ta fram ett
affärskoncept för startups. Du får kunskaper i hur du skapar ett tydligt
värdeerbjudande med din potentiella kund i fokus. Kursens syfte är att
studenten utvecklar kunskaper och färdigheter kring skapandet och
utvecklandet av tillväxtaffärer, genom tillämpning av de olika moment
som ligger bakom en affärsplan. Undervisningen ges i form av
obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande
öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning,
finansiering och hur man praktiskt startar ett företag.

Kursen innehåller en webbaserad lärplattform, obligatoriska workshops
samt en process för inlämning av en affärsplan. Aspekter som behandlas i
kursen är: affärsidé, kundnytta & affärsmodell, ledningsgrupp &
organisation, marknadsföringstrategi, entreprenören som ledare,
försäljning, Lönsamhetsbedömning, redovisning & finansiering,
hållbart företagande samt genomförandeplan och risker.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler