Göteborgs universitet
Länkstig

Arbetsmiljö och likabehandling

Göteborgs universitet ska kännetecknas av en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö med självklar respekt för allas lika värde. För att uppnå det arbetar vi aktivt med jämställdhet- och likabehandlingsfrågor i alla delar av verksamheten.