Länkstig

Roger Schweizer

Professor

Företagsekonomiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Roger Schweizer

För närvarande arbetar jag som forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Mina nuvarande forskningsintressen rör internationell strategi frågor i allmänhet och företags internationalisering, internationell entreprenörskap, relationen mellan multinationella företags huvudkontor och dotterbolag, samt fusioner och uppköp i synnerhet. År 2005 försvarade jag min doktorsavhandling med titeln An arranged marriage under institutional duality - The local integration process between two globally merging MNC´s subsidiaries. Avhandlingens grundläggande fokus ligger i frågan hur ett multinationellt företag uppnår balans mellan de oftast svårförenliga kraven på lokal anpassning från dotterbolagens sida och ledningens krav på global integration mellan företagets olika bolag. Jag använder mig av ett institutionellt organisationsperspektiv för att belysa hur det ovan nämnda dilemmat påverkar en lokal integrationsprocess mellan två fusionerande multinationella företags dotterbolag.Under senare år har min forskning framförallt fokuserat på (1) beslutsfattande vid företags internationalisering; (2) desintegrationsprocesser vid företagsseparationer; samt frågan (3) hur svenska multinationella företag anpassar sin global organisation samt strategi för att kunna tillgodogöra sig affärsmöjligheter på markander såsom Indien. Mera specifikt studerar jag hur svenska multinationella företag bygger upp forsknings- och utvecklingskompetens samt kapacitet i Indien. Jag arbetar även medHandelshögskolan vid Göteborgs Universitets Executive MBA program. Sedan 2016 är jag även föreståndare för Handelshögskolans Graduate School.Jag undervisar i huvudsak inom områdena internationellt företagande och strategi på master of science programmen International Business and Trade och Management samt på Executive MBA.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Internationellt företagande
  • Strategi
  • Entreprenörskap
  • Management

Undervisningsområden

  • Internationellt företagande
  • Strategi
  • Management
  • Entreprenörskap

Senaste publikationer

Vahlne, J.E. & Schweizer, R. (2022). Human Behavior and Judgment: A Critical Nano-Foundation for the Uppsala Model and International Business Studies. Journal of International Business Studies. https://doi.org/10.1057/s41267-022-00502-0

Schweizer, R. & Vahlne, J.E. (2021). Non-linear Internationalization and the Uppsala Model - On the Importance of Individuals. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.025

Lagerström, K., Leite, E., Pahlberg, C. & Schweizer, R. (2021). Cooperating while Competing in Multinational Corporations, In Arora-Jonsson, S., Brunsson, N., Hasse, R. and Lagerström, K. (Eds) Competition – What It Is and Why It Happens, Oxford University Press, UK, 176-188.

Kristiansen, A. & Schweizer, R. (2021). Practice Coordination by Principles: A contemporary MNC approach to coordinating global practices. Critical Perspectives on International Business.