Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Roger Schweizer

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Fax
031-786 52 44
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J819
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Roger Schweizer

För närvarande arbetar jag som forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Mina nuvarande forskningsintressen rör internationell strategi frågor i allmänhet och företags internationalisering, internationell entreprenörskap, relationen mellan multinationella företags huvudkontor och dotterbolag, samt fusioner och uppköp i synnerhet.

År 2005 försvarade jag min doktorsavhandling med titeln An arranged marriage under institutional duality - The local integration process between two globally merging MNC´s subsidiaries. Avhandlingens grundläggande fokus ligger i frågan hur ett multinationellt företag uppnår balans mellan de oftast svårförenliga kraven på lokal anpassning från dotterbolagens sida och ledningens krav på global integration mellan företagets olika bolag. Jag använder mig av ett institutionellt organisationsperspektiv för att belysa hur det ovan nämnda dilemmat påverkar en lokal integrationsprocess mellan två fusionerande multinationella företags dotterbolag.

Under senare år har min forskning framförallt fokuserat på (1) beslutsfattande vid företags internationalisering; (2) desintegrationsprocesser vid företagsseparationer; samt frågan (3) hur svenska multinationella företag anpassar sin global organisation samt strategi för att kunna tillgodogöra sig affärsmöjligheter på markander såsom Indien. Mera specifikt studerar jag hur svenska multinationella företag bygger upp forsknings- och utvecklingskompetens samt kapacitet i Indien. 

Jag arbetar även medHandelshögskolan vid Göteborgs Universitets Executive MBA program. Sedan 2016 är jag även föreståndare för Handelshögskolans Graduate School.

Jag undervisar i huvudsak inom områdena internationellt företagande och strategi på master of science programmen International Business and Trade och Management samt på Executive MBA.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Internationellt företagande
  • Strategi
  • Entreprenörskap
  • Management

Undervisningsområden

  • Internationellt företagande
  • Strategi
  • Management
  • Entreprenörskap

Utvalda publikationer

Resource management in international new ventures - developing a competitive advantage through internationalisation
Schweizer, Roger
International Journal of Globalisation and Small Business, 6:2, s. 79-99, 2014

Decision-making during small and medium-sized enterprises' internationalisation - effectuation vs. causation
Schweizer, Roger
Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 8:1, s. 22-41, 2015

An Arranged Marriage under Institutional Duality – The Local Integration Process between Two Globally Merging MNCs' Subsidiaries
Schweizer, Roger