Länkstig

Oskar Abrahamsson

Doktorand

Avdelningen för kulturgeografi
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Rumsnummer
474
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Oskar Abrahamsson

Doktorand i kulturgeografi och medlem av forskargruppen Landskap och planering. Min forskning bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors.

Forskning

Mitt övergripande teoretiska intresse kretsar kring människan och samhällets mångfasetterade - och ofta komplexa - relationer till den materiella omgivningen. Mer specifikt handlar min forskning om markanvänding för friluftsliv, samt även de transporter som krävs för att utöva friluftslivet. Mitt doktorandprojekt riktar in sig på vandring och vandringsleder i låglandslandskap.

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser: