Länkstig

Bertil Nilsson

Professor emeritus

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Bertil Nilsson

Presentation

Bertil Nilsson (f. 1951) är professor i kristendomens historia. Han tog teol.kand.-examen vid Uppsala universitet 1974, varefter han prästvigdes för Svenska kyrkan. Han blev fil.kand. med ämnena historia och latin 1979. Efter prästtjänstgöring i Uppsala domkyrka disputerade han 1989 i Uppsala och blev docent i kyrko- och samfundsvetenskap 1991. Doktorsavhandlingen behandlar kyrkans så kallade kanoniska rätt och dess möte med den inhemska nordiska rättstraditionen under den period då kyrkan i Sverige var på väg att bli en integrerad del av den medeltida västliga kyrkogemenskapen. Under åren 1990-1995 var han samordnare och ansvarig för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Sveriges kristnande. Kultur och mentaliteter under vikingatid och medeltid". Från 1995 har han varit anställd som universitetslektor och professor vid Göteborgs universitet. Hans forskning efter doktorsavhandlingen har varit inriktad dels på olika aspekter av den medeltida kyrkorätten och dess förändringar över tid, dels på det möte mellan religioner som kristnandet av de skandinaviska länderna innebar. Under åren 2005-2010 deltog han i det nordiska forskningssamarbete som ägde rum mellan universiteten i Bergen, Göteborg, Helsingfors och Odense under namn av Nordic Centre for Medieval Studies. För närvarande medverkar han i projektet Medieval Nordic Laws som leds från Aberdeen och syftar till att samtliga nordiska landskapslagar skall ges ut i engelsk översättning med inledning och kommentarer. Han deltar också i den forskning rörande kyrkans ekumeniska och katolska koncilier (kyrkomöten) som leds från Rom genom Societas Internationalis Historiae Conciliorum Investigandae.

Medlemsskap

  • Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhället i Göteborg
  • Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Uppsala)
  • Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund