Länkstig

Heikki Tikkanen

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D418
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Heikki Tikkanen

Kompetensområden Ronny Heikki Tikkanen har genomfört flera stora enkäter inom området sexualitet och hivprevention.

Avslutade forskningsprojekt Har varit projektansvarig för den pågående studien UngKAB – en enkätstudie om unga och sexualitet. Fortlöpande information om studien finns på Twitter (http://twitter.com/ungkab).

Biträdande forskare inom projektet: Relationships, Sexual Lifestyles and HIV Risk Behaviour – a sociosexual study of homo- and bisexual men in Sweden.

Forskare inom projektet: Nätsex: innebörder och konsekvenser av Internetanvändning för sexuella syften.

Forskare inom projektet: Konflikter kring kritiker inom människovårdande organisationer – orsaker, förlopp och konsekvenser.

Projektledare och forskare för projektet: MSM-enkäten 2006 och 2008.

Ronny Heikki Tikkanen är dessutom delaktig i det europeiska samverkansprojektet EMIS (European MSM Internet Survey on Knowledge, Attitudes and Behaviour as to HIV and STIs).

Undervisning Ronny Heikki Tikkanen undervisar både på grundnivå och på avancerad nivå. Hans undervisningsområden handlar om forskningsmetoder samt kön och sexualitet. Han är kursansvarig för en kurs på avancerad nivå som handlar om sexualitet, prevention och mänskliga rättigheter.

Gästforskare STINT-stipendiat samt WHO Fellow University of Texas Health Science Center, Houston, USA.