Länkstig

Klinisk hjärntumörforskning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Klinisk hjärntumörforskning fokuserar på att optimera diagnostik, behandling och vård av patienter med olika typer av hjärntumörer. Vi utför interventionella, observations- och epidemiologiska studier och är involverade i translationella studier i nära samarbete med grundforskare.

Sammanfattning av forskning

Vi är en tvärvetenskaplig grupp som studerar områden relaterade till klinisk hjärntumörforskning med bred inriktning, både när det gäller område och metodik. Vi forskar på alla steg i vårdkedjan, från diagnostik och behandling till långsiktig livskvalitet, framför allt för olika typer av gliom, men även meningiom och andra tumörer som involverar det centrala nervsystem.

Forskargruppens mål är att förbättra livskvalitet och överlevnad för patienter med hjärntumörer, stimulera evidensbaserad forskning och undervisning om hjärntumörområdet, skapa en stimulerande vetenskapsmiljö inom neuro-onkologi och uppmuntra tvärvetenskapliga samarbeten med basalforskare.

Förutom ett nära samarbete mellan och inom GU och VGR samarbetar vi med Chalmers inom projekt som involverar maskininlärning, samt en rad andra forskargrupper, både inom Sverige och utomlands.

Pågående kliniska forskningsprojekt i urval:

  • Supramarginal kirurgi vid glioblastom (https://www.supramarginaltrial.com)
  • Långtidsuppföljning av patienter med hjärntumörer
  • Låggradiga gliom och konsekvenser för dagliga livet
  • Bildanalys i diagnostik/klassifikation, prognos och utvärdering av behandling för patienter med hjärntumörer
  • Flytande biopsier vid tumörer inom centrala nervsystemet
  • Kartläggning av incidentella meningiom
  • Utvärdering av nya kirurgiska tekniker (i behandling av hjärntumörer)

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Bertil Rydenhag
Asgeir Jakola
Anja Smits

Forskare:

Malin Blomstrand
Alba Corell
Tora Dunås
Anneli Ozanne
Erik Thurin

Forskningsassistent:

Annie Andersson
Lovisa Aronsson
Anna Dénes

Doktorander:

Hanna Barchéus
Louise Carstam
Boglarka Fekete
Tomás Gómez Vecchio
Paula Klurfan
Alice Neimantaite
Olivia Näslund
Isabelle Rydén
Pernilla Ståhl
Katja Werlenius

Förberedande studier:

Mohammad Al Masri
Dima Harba
Anna Lipatnikova
Okizeva Rapi

Samarbetspartners

Helena Carén
Thomas Olsson Bontell 
Irene Gu
Ida Häggström