Länkstig

Klinisk hjärntumörforskning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Klinisk hjärntumörforskning fokuserar på att optimera diagnostik, behandling och vård av patienter med olika typer av hjärntumörer. Vi utför interventionella, observations- och epidemiologiska studier och är involverade i translationella studier i nära samarbete med grundforskare.

Sammanfattning av forskning

Vi är en tvärvetenskaplig grupp som studerar områden relaterade till klinisk hjärntumörforskning med bred inriktning, både när det gäller område och metodik. Vi forskar på alla steg i vårdkedjan, från diagnostik och behandling till långsiktig livskvalitet, framför allt för olika typer av gliom, men även meningiom och andra tumörer som involverar det centrala nervsystem.

Forskargruppens mål är att förbättra livskvalitet och överlevnad för patienter med hjärntumörer, stimulera evidensbaserad forskning och undervisning om hjärntumörområdet, skapa en stimulerande vetenskapsmiljö inom neuro-onkologi och uppmuntra tvärvetenskapliga samarbeten med basalforskare.

Förutom ett nära samarbete mellan och inom GU och VGR samarbetar vi med Chalmers inom projekt som involverar maskininlärning, samt en rad andra forskargrupper, både inom Sverige och utomlands.

Pågående kliniska forskningsprojekt i urval:

  • Supramarginal kirurgi vid glioblastom (https://www.supramarginaltrial.com)
  • Långtidsuppföljning av patienter med hjärntumörer
  • Låggradiga gliom och konsekvenser för dagliga livet
  • Bildanalys i diagnostik/klassifikation, prognos och utvärdering av behandling för patienter med hjärntumörer
  • Flytande biopsier vid tumörer inom centrala nervsystemet
  • Kartläggning av incidentella meningiom
  • Utvärdering av nya kirurgiska tekniker (i behandling av hjärntumörer)

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:

Bertil Rydenhag
Asgeir Jakola
Anja Smits

Forskare:

Malin Blomstrand
Alba Corell
Tora Dunås
Anneli Ozanne
Erik Thurin

Forskningsassistent:

Annie Andersson
Lovisa Aronsson
Anna Dénes

Doktorander:

Hanna Barchéus
Louise Carstam
Boglarka Fekete
Tomás Gómez Vecchio
Paula Klurfan
Alice Neimantaite
Olivia Näslund
Isabelle Rydén
Pernilla Ståhl
Katja Werlenius

Förberedande studier:

Mohammad Al Masri
Dima Harba
Anna Lipatnikova
Okizeva Rapi

Samarbetspartners

Helena Carén
Thomas Olsson Bontell 
Irene Gu
Ida Häggström

Utvalda publikationer

Effect of Disulfiram and Copper Plus Chemotherapy vs Chemotherapy Alone on Survival in Patients With Recurrent Glioblastoma: A Randomized Clinical Trial.
Werlenius K, Kinhult S, Solheim TS, Magelssen H, Löfgren D, Mudaisi M, Hylin S, Bartek J Jr, Strandéus M, Lindskog M, Bahroz Rashid H, Carstam L, Gulati S, Solheim O, Bartek J, Salvesen Ø, Jakola AS. JAMA Netw Open. 2023;6(3):e234149. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.4149

Longitudinal DNA methylation analysis of adult-type IDH-mutant gliomas.
Ferreyra Vega S, Olsson Bontell T, Kling T, Jakola AS, Carén H. Acta Neuropathol Commun. 2023;11(1). doi:10.1186/s40478-023-01520-1

WHO Grade Loses Its Prognostic Value in Molecularly Defined Diffuse Lower-Grade Gliomas. 
Carstam L, Corell A, Smits A, Dénes A, Barchéus H, Modin K, Sjögren H, Ferreyra Vega S, Bontell TO, Carén H, Jakola AS.  
Front Oncol. 2022 Jan 10;11:803975. doi: 10.3389/fonc.2021.803975. eCollection 2021.

A randomized phase II trial of efficacy and safety of the immunotherapy ALECSAT as an adjunct to radiotherapy and temozolomide for newly diagnosed glioblastoma. 
Werlenius K, Stragliotto G, Strandeus M, Blomstrand M, Carén H, Jakola AS, Rydenhag B, Dyregaard D, Dzhandzhugazyan KN, Kirkin AF, Raida MK, Smits A, Kinhult S.  
Neurooncol Adv. 2021 Oct 22;3(1):vdab156. doi: 10.1093/noajnl/vdab156. eCollection 2021 Jan-Dec.PMID: 34765977   

Agonistic CD40 therapy induces tertiary lymphoid structures but impairs responses to checkpoint blockade in glioma.  
van Hooren L, Vaccaro A, Ramachandran M, Vazaios K, Libard S, van de Walle T, Georganaki M, Huang H, Pietilä I, Lau J, Ulvmar MH, Karlsson MCI, Zetterling M, Mangsbo SM, Jakola AS, Olsson Bontell T, Smits A, Essand M, Dimberg A.    
Nat Commun. 2021 Jul 5;12(1):4127. doi: 10.1038/s41467-021-24347-7.PMID: 34226552 

Impact of meningioma surgery on use of antiepileptic, antidepressant, and sedative drugs: A Swedish nationwide matched cohort study.  
Thurin E, Rydén I, Skoglund T, Smits A, Gulati S, Hesselager G, Bartek J Jr, Henriksson R, Salvesen Ø, Jakola AS.   
Cancer Med. 2021 May;10(9):2967-2977. doi: 10.1002/cam4.3868. Epub 2021 Mar 26.PMID: 33773085   

Översiktsartiklar och riktlinjer

Overview and recent advances in incidental meningioma.
Näslund O, Strand PS, Skoglund T, Solheim O, Jakola AS. 
Expert Rev Anticancer Ther. 2023;23(4):397-406. doi:10.1080/14737140.2023.2193333

EANO - EURACAN - SNO Guidelines on circumscribed astrocytic gliomas, glioneuronal, and neuronal tumors.  
Rudà R, Capper D, Waldman AD, Pallud J, Minniti G, Kaley TJ, Bouffet E, Tabatabai G, Aronica E, Jakola AS, Pfister SM, Schiff D, Lassman AB, Solomon DA, Soffietti R, Weller M, Preusser M, Idbaih A, Wen PY, van den Bent MJ.   
Neuro Oncol. 2022 Dec 1;24(12):2015-2034. doi: 10.1093/neuonc/noac188.   

EANO guidelines on the diagnosis and treatment of diffuse gliomas of adulthood.   
Weller M, van den Bent M, Preusser M, Le Rhun E, Tonn JC, Minniti G, Bendszus M, Balana C, Chinot O, Dirven L, French P, Hegi ME, Jakola AS, Platten M, Roth P, Rudà R, Short S, Smits M, Taphoorn MJB, von Deimling A, Westphal M, Soffietti R, Reifenberger G, Wick W.   
Nat Rev Clin Oncol. 2021 Mar;18(3):170-186. doi: 10.1038/s41571-020-00447-z. Epub 2020 Dec 8.PMID: 33293629