Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Team Konstvetenskap
Team Konstvetenskap på institutionen för kulturvetenskaper.
Länkstig

Team Konstvetenskap får Pedagogiskt pris 2020

Publicerad

Humanistiska fakultetsstyrelsen har fattat beslut om att utse Team Konstvetenskap som mottagare av pedagogiskt pris 2020.

Motivering:

Team Konstvetenskap utgörs av lärarna professor Karin Wagner, docent Astrid von Rosen och lektorerna Alexandra Fried, Alexandra Herlitz och Viveka Kjellmer. (Christin Sjöberg och Birte Bruchmüller är knutna till teamet men kan som doktorander inte vara mottagare av priset.)

Team Konstvetenskap har enligt inkomna motiveringar från såväl studenter som kolleger genom sina olika kompetenser i kombination med ett gemensamt engagemang utvecklat en uppskattad pedagogisk flerstegsmodell för undervisning om konstens grundläggande sinnlighet, ”känna konsten”. Modellen används från grundnivå till spetsforskning, och har bidragit till ökade kontakter mellan den engagerade allmänheten, studenterna och universitetet. Arbetet har pågått under ett tiotal år, men har intensifierats och distansanpassats under läsåret 2019/2020, särskilt under Coronaepidemin. Kollegiet har också bidragit med kunskap och inspiration till medarbetare både inom och utanför institutionen.

Team Konstvetenskap tillgodoser med denna motivering på samma gång båda kraven på pedagogisk pristagare som de är formulerade i inbjudan till nominering: innovativ pedagogisk idé och flerårig uppskattad och framgångsrik lärargärning.

Många nomineringar

Det kom in långt fler nomineringar än tidigare år till Pedagogiskt pris 2020. Det tyder enligt Pauli Kortteinen, vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå, på att lärarna är uppskattade både bland studenter och kollegor.

– Det är mycket glädjande att vi fick in så många nomineringar från både kollegor och framför allt från studenter. Det är en tydlig signal på att vi har många lärare som uppskattas för sin pedagogiska gärning.

I år fick fakultetsstyrelsen in 34 nomineringar (32 olika lärare), 2019 inkom 13 nomineringar (5 olika lärare) och 2018 inkom 5 nomineringar, som alla nominerade samma lärare.

– Team Konstvetenskap är en synnerligen värdig pristagare i en samtidskontext. Dels för att kultursektorn är hårt utsatt under Covid19-pandemin och vi ser nu en krafigt ökad efterfrågan på utbildning inom kulturvetenskaper. Men också för att det genomförts ett stort omställningsarbete vad gäller fortsättningskurser i konst- och bildvetenskap, filmvetenskap och musikvetenskap. De ställdes in vårterminen 2019, men ges nu i ny form vilket har burit frukt och är ett exempel på lyckat utvecklings- och förändringsarbete, säger Pauli Kortteinen.

Läs om tidigare pristagare