Bild
Kursens deltagare och forskare poserar på gräsmatta.
Kursens deltagare och forskare.
Länkstig

Utbildning i personcentrerad vård lanserad av GPCC-forskare i DR Kongo

Publicerad

En utbildning i personcentrerad vård har genomförts i Demokratiska Republiken Kongo av forskare vid Göteborgs Centrum för personcentrerad vård (GPCC) och Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa. Kursdeltagarna var från olika professioner som barnmorskor, sjuksköterskor och läkare. Forskarna kan rapportera om ett mycket positivt mottagande och ett stort engagemang, med potential att få stor framtida påverkan.

En tredagarsutbildning i personcentrerad vård har genomförts på Université Evangelique en Afrique (UEA) som ligger i Bukavu i östra delen av DR Kongo. På utbildningen deltog ungefär 35 personer med nyckelfunktioner vid universitetet eller vid något av fem utvalda regionsjukhus. Från UNFPA (FN:s befolkningsfond) i Kongo deltog två ansvariga barnmorskor, som arbetar i andra regioner i landet. Dessutom var civilsamhället samt det lokala barnmorskeförbundet representerade med en person vardera.

Utbildningen, som på svenska heter Med Människa, är framtagen av GPCC. Den har översatts till franska och heter ”Formation en soins centrés sur la personne”. Projektet med att översätta och utföra utbildningen har finansierats av GPCC. Det leds av Malin Bogren, barnmorska och docent i reproduktiv hälsa och perinatal hälsa vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet.

- Vi kan konstatera ett överväldigande positivt bemötande och ett fantastiskt engagemang, som vi tror kommer att påverka mödra-och-nyföddhetsvården på plats i framtiden, berättar Malin Bogren. Detta ger förhoppning om att ett personcentrerat förhållningssätt kommer börja tillämpas i vård och utbildning i DR Kongo framöver.

Stort behov av förbättrad barnmorskeutbildning i DR Kongo

DR Kongo är ett konfliktdrabbat land där mödra- och nyföddhetsdödligheten ligger bland de högsta i världens länder, och där sexuellt våld är utbrett. I östra DR Kongo råder det stor brist på barnmorskor med utbildning enligt internationell standard, som enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en framgångsfaktor för att minska barn- och mödradödligheten och förbättra hälsa.

- Genom att integrera personcentrerad vård i en barnmorskeutbildning i en fransktalande låg-inkomstmiljö kan vi bidra till en förbättrad kompetens hos framtidens barnmorskor och därmed vårdens kvalitet, säger Malin Bogren. Detta förväntas bidra substantiellt till ny kunskapsutveckling som stödjer och främjar mödrars och nyföddas hälsa.

Det övergripande syftet med projektet är att implementera och utvärdera en utbildningsintervention i personcentrerad vård, samt att utvärdera dess inverkan på vården vid de fem sjukhus som utgör barnmorskestudenternas praktikplatser. Personcentrerad vård har definierats som en egen profil i en barnmorskeutbildning vid universitetet UEA i östra DR Kongo.

Bild
Grupparbete, kursdeltagare sitter runt ett bord och arbetar.
Grupparbete.

Grupparbete med tre moduler i tre dagar med Med Människa

Med Människa är ett pedagogiskt verktyg för utbildning i, och implementering av personcentrerad vård för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg.  Med Människa består av tre moduler som bygger på GPCC:s etiska modell, som inkluderar nyckelbegreppen partnerskap, patientberättelse och dokumentation. 

De kongolesiska deltagarna arbetade i grupper med blandade kompetenser och funktioner bland deltagarna. Med hjälp av utbildningen guidades de steg för steg genom teori, diskussion och övningar. Efter de tre utbildningsdagarna fick deltagarna ge sina synpunkter på innehåll, upplägg, språkbruk samt kursens användningsbarhet, som ett led i att anpassa utbildningen till den lokala kontexten och på så sätt kunna applicera ett personcentrerat förhållningssätt i det dagliga arbetet.

Utbildningen ska kulturanpassas med lokala behov

Nästa steg är att integrera deltagarnas synpunkter i en slutgiltig fransk version av Med Människa. Efter detta kommer vi att utveckla en helt ny utbildningsmodul enligt pedagogiken i Med Människa som fokuserar personcentrerad vård för personer med komplikationer efter sexuellt våld.

- Vi som forskargrupp tar också med oss erfarenheter som kan användas i andra forskningsprojekt där översättning och kulturanpassning behövs för att kunna implementera en intervention, konstaterar Malin Bogren. Med Människa är ett helt kostnadsfritt pedagogiskt och personcentrerat verktyg som enkelt kan användas i flera länder och också sprida GPCC:s etiska modell av personcentrerad vård. 

Bild
Två kursdeltagare visar upp sina diplom, en av kursledarna står i mitten.
Diplomutdelning till kursens deltagare.

 

Forskargruppen består av:

Malin Bogren, barnmorska och docent i reproduktiv hälsa och perinatal hälsa vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet

Ewa Carlsson Lallo, PhD, sjuksköterska och lektor, vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan Borås

Marie Berg, barnmorska och professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och Faculty of Medicine and Community Health, Evangelical University in Africa, Bukavu D.R. Congo

Urban Berg, MD, PhD, Faculty of Medicine and Community Health, Evangelical University in Africa, Bukavu D.R. Congo

Alumeti Desiré, MD, PhD, Dean at Faculty of Medicine and Community Health, Evangelical University in Africa, Bukavu D.R. Congo

Frida Temple, barnmorska, Midwife specialist, UNFPA Rwanda

LÄNKAR:

Läs mer om projektet: Implementering och utvärdering av en utbildningsintervention i personcentrerad vård i en barnmorskeutbildning i DR Kongo

Information om utbildningen Med Människa.