Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya perspektiv på framtidens parker och trädgårdar

Publicerad

översiktsbild på trädgård med flera personer som arbetar i trädgården.Som en del i Europaåret för kulturarv 2018 arrangerade park- och trädgårdsnätverket SSPPG tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet konferensen Framtidens parker och trädgårdar för att gemensamt lyfta frågor om framtidens parker och trädgårdar och deras roll i samhällsutvecklingen och för den gröna besöksnäringen. Nedan kan du ta del av innehållet i de presentationer som hölls.

Europarådet för kulturarv #EuropeForCultureBland närmare 120 deltagare i Skånska Gruvan på Djurgården den 18 oktober 2018 fanns medlemmar i nätverket SSPPG (Swedish Society of Public Parks and Gardens), verksamhetschefer och handläggare vid myndigheter, kommuner och länsstyrelser, museer, svenska kyrkan, botaniska trädgårdar, parker och slottanläggningar samt landskapsarkitekter, trädgårdsmästare och egenföretagare. Aktuella frågeställningar som behandlades inledningsvis var Grönt kulturarv i Europa och Sverige.

Ekonomi och hållbara lösningar

Peter Neal, landskapsarkitekt och parkkonsult baserad i London, beskrev alternativa modeller för finansiering av publika parker i Europa och internationellt. Sveriges välkände landskapsarkitekt Ulf Nordfjell gav perspektiv på historiska parker och trädgårdsanläggningar som han arbetat med för att skapa tidlösa och attraktiva anläggningar med hållbara lösningar.

Ämnen som lyftes var Framgångsfaktorer och utmaningar för den gröna besöksnäringen, med exempel från Tjolöholms slott, Enköpings och Sundbybergs parker, som gavs av medlemmarna i nätverkets styrgrupp Maria Sidén och Tomas Lindvall.

Utbildning och kompetensbehov är viktiga i branschen och Hur säkerställer vi kompetensen?

Inger Olausson inledde med att belysa behovet av kompetens inom kulturmiljövården, Lily Kristensen beskrev vilka behov Svenska kyrkan har och Ingeborg Sørheim från Norge berättade om vidareutbildningen för trädgårdsmästare, Gartner med antikvarisk kompetanse, som hålls på Norges grønne fagskole Vea.

Exempel på vilken Kunskap för framtiden som forskningsprojektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar 2015-2017 har gett, presenterades av trädgårdsmästarna Klara Holmqvist, Tina Westerlund och Joakim Seiler.

Pernilla Nordström, Tillväxtverket, talade om destinationsutveckling och beskrev Parkerna i den framtida besöksnäringen.

Paneldebatt

I den avslutande paneldebatten, ledd av moderatorn Elisabeth Svalin Gunnarsson, deltog Christina Nylén, Kulturdepartementet, Lena Vikström, Gunnebo slott & trädgårdar, Liselott Johansson, ordförande i Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, professor Thorbjörn Andersson, Tommy Olsson, myndigheten för yrkeshögskolan samt Ulf Nordfjell.
Panelen diskuterade med utgångspunkt i tre områden:

Trädgård och samhälle

  • Vad krävs för att skapa förståelse på politisk nivå för trädgårdskulturens betydelse?
  • Hur kan vi stärka uppfattningen om Sverige som en trädgårdsdestination väl värd att besöka?


Krav, ansvar och ekonomi

Trädgård och trädgårdskultur ligger idag under politikområdena jordbruk, turism, kultur och miljö.

  •  Varför har trädgård ingen egen politisk eller ekonomisk tillhörighet?
  • Var ska ansvaret ligga?
  • Vem betalar? För vad?


Kompetens

Idag finns det ett glapp mellan utbildning, kompetensnivåer och efterfrågan. Det finns också motsättningar och begreppsförvirring mellan de akademiska, de mer grundläggande praktiska utbildningarna och de hantverksmässiga kulturförvaltande utbildningarna. Till detta kommer det relativt stora antal utbildade som startar eget och som försvinner i statistiken.

  • Vilken kompetens behövs egentligen?
  • Hur säkrar vi långsiktigt, enhetligt tänkande vad gäller kompetens och utbildning?


En konferensrapport kommer att publiceras senare.

Ladda ned program och presentationsmaterial från konferensen:


Inger OlaussonTina Westerlund, Joakim Seiler och Klara HolmqvistLilly KristensenIngeborg SörheimTomas LindvallMaria SidénPeter NealPernilla Nordström
ProgramFrågor till panelen