Bild
Logotype för konferens
Länkstig

Nationell konferens i Göteborg för ett demokratiskt medborgarskap

I veckan håller Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen en nationell konferens om vikten av ökad medie- och informationskunnighet. UNESCO-professor Ulla Carlsson, en av initiativtagarna, ser den som ett bidrag till att göra demokratin begriplig – för att kunna värna just demokratin.

Onsdag och torsdag 26-27 oktober samlas aktörer på en nationell konferens kring vikten av ökad medie- och informationskunnighet (MIK) hos medborgarna. De kommer från politiken, praktiken och kunskapen kring aktuell forskning, erfarenheter, idéer och initiativ till samverkan för att nå nationell och regional uppslutning kring MIK.

– Frågan om ökad medie- och informationskunnighet bland medborgarna är brådskande ur ett demokratiperspektiv, säger Ulla Carlsson, UNESCO-professor i yttrandefrihet, medieutveckling vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Utan kunniga medborgare hotas samspelet mellan människor och institutioner och därmed samhällsförtroendet och den mellanmänskliga tilliten som utgör demokratins grundbult. Men fortfarande saknas en helhetssyn för MIK-området.

En mötesplats för att komma vidare

Ulla Carlsson har länge pekat på behovet av en nationell politisk MIK-ram som inbegriper alla olika berörda aktörer för att nå en faktisk förändring på olika nivåer i samhället. Hennes förhoppning är att konferensen blir ett konstruktivt steg vidare i arbetet för ökad medie-och informationskunnighet, bland annat genom att beakta aktuell forskning. Tillsammans med Mats Jönsson, professor i filmvetenskap och  föreståndare för  GPS400:  Centrum  för  samverkande visuell  forskning, är hon initiativtagare till konferensen.

Konferens huvudfrågor är:

  • Vilka är de största utmaningarna inom MIK-området idag enligt forskare och praktiker?
  • Hur kan politiken skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan regional/lokal nivå och nationell nivå?
  • Hur kan aktörer med olika uppdrag och målgrupper samverka i MIK-frågor?

Du hittar fullständigt program och övrig information på konferensens webbplats: https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/medie--och-informationskunnighet/mik-konferens-26-27-oktober-2022/

Vill du delta?

Konferensens första dag är öppen för alla intresserade via en livesändning klockan 13:00-16:30 som du hittar här: https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/samhallsutveckling/medie--och-informationskunnighet/mik-konferens-26-27-oktober-2022/livesandning-medie--och-informationskunnighet-mik-for-ett-demokratiskt-medborgarskap-26-oktober/

Då talar bland andra Ulla Carlsson och Jesper Strömbäck, professor vid JMG, liksom representanter för Research Institutes of Sweden (RISE), Internetstiftelsen, Högskolan i Borås, Uppsala och Umeå universitet, Statens medieråd, Filmpedagogerna, Utgivarna, Centrum för samhällsorientering i Stockholms län, Studieförbundet Vuxenskolan och riksdagsledamöter samt regionråd.

På den andra dagen deltar särskilt inbjudna berörda aktörer.

Båda konferensdagarna kommer att filmas och finnas tillgängliga på GU Play senare i höst. 

Text: Cajsa Malmström

Läs mer

Fakta: Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet, MIK, omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd. MIK har ofta kommit att likställas med begreppen källkritik och källtillit, men begreppet är betydligt vidare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras.  
(Källa: Statens medieråd)