Bild
Maria Bodin tar emot Kaprifolpriset.
Lena Nilsson (till höger på bilden), ordförande för Naturskyddsföreningen i Göteborg lämnar över Kaprifolpriset till projektledaren Maria Bodin vid föreningens årsmöte 26 mars.
Foto: Oskar Tagesson
Länkstig

Marin kolonilott tilldelas miljöpris

Publicerad

Kaprifolpriset delas ut av Naturskyddsföreningen i Göteborg till en person eller organisation som gjort något bra för miljön under året. 2023 föll valet på den marina kolonilotten i Frihamnen som invigdes i höstas.
– Flytevi och projektet om marina kolonilotter skapar spännande samtal om framtiden och hur ett hållbart nyttjande av haven kan se ut, säger Lena Nilsson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Priset delades ut vid Naturskyddsföreningens årsmöte söndagen 26 mars. Maria Bodin, projektledare för arbetet med den marina kolonilotten, var på plats och tog emot det.

– Det är väldigt hedrande att få ta emot Kaprifolpriset för ett så roligt och samskapande projekt. Många är nyfikna på hållbart odlad mat från havet och jag hoppas att vi kan bidra till att sprida kunskap om det, säger hon.

Mötesplats för framtidens sjömat

Bild
Maria Bodin med Kaprifolpriset.
Maria Bodin fick ta emot ett diplom med motiveringen för Kaprifolpriset.
Foto: Oskar Tagesson

Maria Bodin har tidigare lett ett pilotförsök med en marin kolonilott på Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet. I slutskedet av det projektet blev hon kontaktad av Göteborgs stad om att anlägga en marin kolonilott i Frihamnen som en del av utställningen Prototyp Göteborg. Under 2022 byggdes den marina kolonilotten som ska visas upp under Göteborgs jubileumsfirande under sommaren.

– Flytevi är byggd som en framtidsprototyp och ska fungera som en mötesplats för diskussioner om hur vi kan nyttja havet på ett hållbart sätt. Under sommaren kommer vi att erbjuda olika aktiviteter på platsen. Jag hoppas att många tar möjligheten att besöka oss då, säger Maria Bodin.

Motivering

Maria Bodin fick ta emot ett diplom med motivering varför projektet får Kaprifolpriset 2023. 

”Projektet och den marina kolonilotten Flytevi är ett spännande inslag i debatten om hållbarhet, hållbara resurser, ekosystemtjänster och människans nyttjande av naturen. 
Alger, musslor och andra filtrerande organismer kan användas i större utsträckning i matlagning, med spännande nya smaker och resurssnålt protein. Dessa organismer binder också kväve, fosfor och koldioxid. Genom att driva projektet med Flytevi i Frihamnen uppmärksammas ett alternativt förhållningssätt till havet, havets miljöstatus samt dess resurser. Flytevi kan också fungera som en (flytande) plattform i staden för gemenskap, diskussioner och samröre mellan stadens invånare likt den odlingsgemenskap som redan nu finns på land.”

Bild
Marin kolonilott i Frihamnen
Namnet Flytevi fick den marina kolonilotten vid en namntävling som anordnades i samband med invigningen i höstas.<br /> Foto: Malin Rosengren
Foto: Malin Rosengren

Text: Karl-Johan Nylén

Fakta om den marina kolonilotten i Frihamnen

En marin kolonilott kan jämföras med en odlingslott på land, men i stället för morötter och potatis odlas musslor och alger. Kolonilotten i Frihamnen är byggd som en framtidsprototyp och ingår i utställningen Prototyp Göteborg som är en del av Göteborgs jubileumsfirande sommaren 2023. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Göteborg & Co och Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet med stöd från Vinnova.