Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Juridiska institutionen utlyser fyra doktorandtjänster!

Publicerad

Har du reflekterat över rätten som ett normativt eller socialt fenomen? Vill du ta reda på varför rätten har ett visst innehåll? Är du intresserad av att undersöka vilka effekter rätten har på samhället eller samhället har på rätten? Eller vill du analysera vad som utgör gällande rätt inom ett visst rättsområde? Du har kanske andra frågor om rätt, juridik och samhälle som du vill lösa. I sådana fall har du nu möjlighet att finna svar på dessa frågor, forska, fördjupa dig och bidra till ökad kunskap om rätten.

Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet utlyser i år fyra doktorandtjänster i juridik med sista ansökningsdag 25/2. 

Vid juridiska institutionen bedrivs forskning i ett stort antal ämnen och forskargrupper. Dessa ämnen omfattar civilrätt, finansrätt, internationell rätt, offentlig rätt, processrätt, rättsvetenskap och straffrätt men även forskning i de ämnesövergripande forskargrupperna Hav och vattenKnowledge and Intellectual ResourcesSocial hållbarhet samt AI och rätten.

Forskarutbildningen löper över fyra år och inbegriper såväl forskning som möjlighet att undervisa vid institutionen. Behörig att söka är den som vid ansökningsperiodens slut har avlagt svensk juristexamen eller motsvarande examen på mastersnivå. Mer information om forskarutbildningen och antagningen finns på forskarutbildningens hemsida

I år har vi en allmän utlysning, med två tjänster, och två riktade utlysningar, en kopplad till projektet ASILE och en kopplad till projektet AI, the Social Contract and Democracy 

Juridiska institutionen ser fram emot just din ansökan!

Max Lyles, viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen