Bild
Margareta Haag, Ulf Petrusson, Emma Forsgren och Axel Wolf.
Margareta Haag, Ulf Petrusson, Emma Forsgren och Axel Wolf.
Länkstig

GPCC i Almedalen 2023: Patientens rättsliga ställning, personcentrerade samtal och implementering av personcentrerad vård

Under årets Almedalsvecka står GPCC värd för ett seminarium, en workshop och ett rundabordssamtal. Ett flertal aspekter av personcentrerad vård och den omställning till en god och nära vård som pågår kommer att tas upp på dessa arrangemang.

Omställningen till en god och nära vård pågår just nu i Sverige. Personcentrerad vård är en grundbult i denna omställning. Personcentrering utgår från ett partnerskap, där lyssnande och samtal är centrala i mötet mellan med patient (och närstående) och vården och omsorgens personal. Men är ett partnerskap möjligt när patientens rättsliga ställning är så svag som den är i Sverige, trots Patientlagen som infördes 2015? Och hur låter ett personcentrerat samtal? Vilka verktyg kan hjälpa hälso- och sjukvården att arbeta personcentrerat? Dessa och många andra frågor vill vi diskutera med er under veckan!

Vi arrangerar ett seminarium på temat Hur kan vi lyfta patientens ställning och bidra till omställningen mot en personcentrerad vård?, en workshop kring Hur kan vi främja/stödja personcentrerade samtal inom hälso- och sjukvård?, samt ett rundabordssamtal om Implementering av personcentrerad vård inom ramen för god och nära vård. Länkar till Almedalsveckans program hittar ni nedan.

Träffa oss i Visby!

Är ni intresserade av att ha med oss i ert event eller bara träffa oss på en fika i Visby? Hör av er till oss: administrator.gpcc@gu.se.

MER INFORMATION OCH LÄNKAR:

Vi kommer att vara på plats under årets Almedalsvecka:

  • Margareta Haag, ordförande Nätverket mot Cancer och Svenska Ödemförbundet och ledamot i GPCC:s Personråd för patienter och närstående.
  • Ulf Petrusson, professor i rättsvetenskap, Göteborgs universitet, Föreståndare, Institutet för innovation och samhällsförändring, Handelshögskolan Göteborg, och forskningsledare, GPCC för strategiska fokusområdet Möjliggörande av omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg, samt projektet Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård | Göteborgs universitet (gu.se)
  • Emma Forsgren, forskare, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, leg. logoped, projektledare för utbildning och nyttiggörande inom GPCC.
  • Axel Wolf, professor i omvårdnad, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, översjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskningsledare, GPCC för strategiska fokusområdet Utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänhet och hälso- och sjukvårdens organisationer och beslutssystem, ett flertal GPCC-projekt, samt ledde arbetet med standarden. Standardisering gör det enklare att arbeta personcentrerat | Vårdfokus (vardfokus.se)
  • Thomas Lindroth, universitetslektor och sektionschef vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet. Ledare för strategiska fokusområdet Utveckling, anpassning och utvärdering av personcentrerad vård.

  • Jeanette Tenggren Durkan, GPCC, samordnare event, kommunikation, Personrådet, m.m.

Länkar till Almedalsveckans program:

27/6, 14.15-15.30 seminarium: Hur kan vi lyfta patientens ställning och bidra till omställningen mot en personcentrerad vård?

28/6, 15.30-16.30 workshop: Hur kan vi främja/stödja personcentrerade samtal inom hälso- och sjukvård?