Länkstig

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Vi använder molekulära och cellulära tekniker för att studera interaktioner mellan tumörceller och ben. In-vivo-systemen inkluderar ortotopiska och intratibiala musxenograftmodeller av prostatacancer hos människor, där vi använder MRI som ett verktyg för att följa tillväxt och fenotypiska förändringar. Vi isolerar även cirkulerande tumörceller (CTCs) genom att använda AdnaGen-metoden för genuttrycksmönster.

Vår biobank består av flytande biopsiprover samt även vävnadsprov från patienter med metastatic prostatacancer, före och under behandling med olika läkemedel.

Nuvarande gruppmedlemmar

Karin Welén, PhD, Docent, PI
Jan-Erik Damber, MD, PhD, Professor
Andreas Josefsson, MD, Docent
Daniel Åhs, Doktorand

Utvalda publikationer

 1. Gene expression alterations during development of castration-resistant prostate cancer are detected in circulating tumor cells.
  Josefsson A, Larsson K Freyhult E , Damber JE, Welén K. Cancers 2019 Dec 21;12(1).
   
 2. AR-V7 expression in circulating tumor cells as a potential prognostic marker in metastatic hormone-sensitive prostate cancer.
  Josefsson A, Damber JE, Welén K. Acta Oncologica 2019 Nov;58(11):1660-1664.
   
 3. Analysis of regulator of G-protein signaling 2 (RGS2) expression and function during prostate cancer progression.
  Linder A, Hagberg Thulin M, Damber JE, Welén K. Sci. Reports 2018, 8(1):17259.
   
 4. Circulating tumor cells mirror bone metastatic phenotype in prostate cancer.
  Josefsson A, Larsson K, Månsson M, Björkman J, Rohlova E, Åhs D, Brisby H, Damber JE, Welén K. Oncotarget 2018, 9(50):29403-29413.
   
 5. Castration is a prerequisite for the inhibitory effect of metronomic chemotherapy on the growth of experimental castration-resistant prostate cancer.
  Jellvert Å, Åhs D, Olausson J, Franck Lissbrant I, Damber JE, Welén K. Acta Oncol. 2018, 57(7):895-901.
   
 6. Circulating tumor cells as a marker for progression-free survival in metastatic castration-naïve prostate cancer.
  Josefsson A, Linder A, Flondell Site D, Canesin G, Stiehm A, Anand A, Bjartell A, Damber JE, Welén K. Prostate, 2017 Jun;77(8):849-858.
   
 7. Tasquinimod inhibits prostate cancer growth in bone through alterations in the bone microenvironment.
  Magnusson LU, Hagberg Thulin M, Plas P, Olsson A, Damber JE, Welén K. Prostate 2016 Mar;76(4):383-93
   
 8. Osteoblasts promote castration-resistant prostate cancer by altering intratumoral steroidogenesis.
  Hagberg Thulin M, Nilsson ME, Thulin P, Céraline J, Ohlsson C, Damber JE, Welén K. Mol Cell Endocrinol. 2016 Feb 15;422:182-91
   
 9. Osteoblasts stimulate the osteogenic and metastatic progression of castration-resistant prostate cancer in a novel model for in vitro and in vivo studies.
  Hagberg Thulin M, Jennbacken K, Damber JE, Welén K. Clin Exp Metastasis. 2014 Mar;31(3):269-83

Fler publikationer från grupp Karin Welén på PubMed

Karin Welén
Foto: Ida Welén

Kontaktinformation

Karin Welén

E-post: Karin Welén
Telefon: +46 (0)31 786 6754

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg