Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 000 000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Linköpings universitet. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Finansiär
FORTE

Kort beskrivning

Överskuldsättning är ett allvarligt problem. Konsumtionskrav, ungdomsarbetslöshet och en aggressiv kreditmarknad gör att fordringar på ungdomar ökar. Överskuldsättning skapar svårigheter vid inträdet i vuxenlivet och tenderar att bli ett långvarigt problem, varför det är viktigt att hantera tidigt.
Syftet med denna etnografiskt orienterade studie är att undersöka olika dimensioner av skuld. Ekonomisk skuld är nära relaterat till juridisk och moralisk skuld, liksom skuldbeläggande från omgivningen. Avslutningsvis undersöks samhälleliga faktorer som driver på ungas överskuldsättning. Vi vill arbeta aktivt för att göra en teoretisering av skuld praktiskt tillämpbar genom att föreslå åtgärder för att stävja överskuldsättningens orsaker och konsekvenser. Härigenom främjar projektet social och ekonomisk inkludering.