Länkstig

Häxeri, modernitet och lag

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektet fokuserar på hur samtida häxerianklagelser och ockult-relaterat våld förstås och hanteras av statens juridiska system. Syftet med projektet är att undersöka samtida utövande av häxeri, häxerianklagelser och ockult-relaterat våld i förhållande till statens makt.

Bakgrund

Projektet fokuserar på hur samtida häxerianklagelser och ockult-relaterat våld förstås och hanteras samt undersöker vad som händer när utövandet av häxeri möter statens juridiska system. Syftet är att undersöka samtida utövande av häxeri, häxerianklagelser och ockult-relaterat våld i förhållande till statens makt. Projektet studerar särskilt häxerifall och idéer om häxeri i relation till polisinsatser, lagstiftningsmetoder och regeringspolitik såväl som interaktion och samarbete mellan rättsliga myndigheter och lokalsamhällens/immigranters världsbilder, inklusive statens juridiska system i relation till lokala, icke-statliga, rättsskipningssystem.

Syfte

Projektet har som mål att bidra till antropologisk teoribildning kring kollektiva/individuella mänskliga rättigheter och kulturell pluralism/universalism.