Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Det outsägliga lidandet – en kvalitativ studie om att försöka förklara, bli förstådd och medikaliseras i de depressionsupplevelser som inte kan artikuleras

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingen bottnar i tre forskningsfrågor: 1. Hur kan det vara att försöka artikulera de depressionsupplevelser som inte går att beskriva för andra personer? 2. Hur kan det vara att känna sig förstådd av någon annan person i de upplevelser som annars inte går att förklara? 3. Hur (om) formas nya meningar av depression i behandlingsmöten? Förhoppningen är att denna kunskap kan bidra till ökad förståelse av depressionsupplevelser hos professionella, och att detta kan leda till förbättrade patient/klientmöten. Centralt för avhandlingsprojektet är också att göra kunskapen relevant för praktiskt socialt arbete.