Länkstig

Elias Ternström

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Elias Ternström

Jag är socionom med inriktning mot funktionshinder. Tidigare har jag bland annat arbetat som omsorgs- och stödpedagog. Sedan 2017 är jag doktorand i socialt arbete. Just nu arbetar jag framför allt med min avhandling.

I mitt avhandlingsarbete är jag intresserad av depressionsupplevelser knutet till bemötandefrågor. Särskilt fokus är att lyfta betydelsen av att bli förstådd utifrån existentiella aspekter i ens depressionsupplevelser under behandlingsmöten med olika professionella (t.ex. allmänläkare eller handläggare från Försäkringskassan). Den preliminära titeln för avhandlingen är "En kvalitativ studie om existentiella tankar och upplevelser vid depression samt hur kunskap om dessa kan användas av professionella för att ge bättre bemötande och behandling". Teoretiskt och metodologiskt så är jag intresserad av fenomenologi, hermeneutik och existentialism.