Bild
Bilden visar en hand som försöker hålla ihop ett antal trådar till ett rep.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Är du chef i privat sektor? Delta i en intervjustudie om chefers förutsättningar att stödja medarbetare med psykisk ohälsa!

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

Vilka förutsättningar har chefer i privat sektor när det gäller att stödja medarbetare med utmattning, ångest eller depression? Det är en fråga vi undersöker i projektet "Chefer som agerar".

Anmäl dig här!

Välkommen att maila ditt intresse av att delta i studien till universitetslektor Monica Bertilsson som är projektledare. Mer information om projektet hittar du nedan.

Bilden visar en kvinna och en man som sitter och pratar på arbetsplatsen.
Foto: Mostphotos

Vilka förutsättningar har du som chef?

Vad gör du och hur ser dina förutsättningar för att kunna stödja medarbetare med utmattning, ångest eller depression ut?


Chefer är viktiga för att medarbetare med psykisk ohälsa ska få ett bra stöd att vara kvar i arbete. För att kunna ge stöd behöver det finns bra förutsättningar, kunskap och resurser, något som kan se olika ut. 

Vi söker dig som är chef i privat sektor och som har personalansvar. Du ska ha erfarenhet av att nyligen ha stöttat medarbetare med utmattning, ångest eller depression. Du ska arbeta i ett företag med minst 50 anställda. Vill du berätta om dina erfarenheter och dina förutsättningar är du välkommen att anmäla dig till denna intervjustudie. Anmäler dig gör du på länken längre ned.

Varför gör vi studien?

Vi som forskare är intresserade av de olika förutsättningar som chefer har. Det finns mycket begränsat med forskning om chefers förutsättningar så studien fyller en viktig kunskapslucka. Syftet är att kunna utveckla stöd till chefer som baserar sig på svenska chefers situation, erfarenheter och behov.

Vad innebär det för dig att delta?

Du kommer att intervjuas om dina erfarenheter av att stödja medarbetare med utmattning, ångest eller depression. Intervjun tar cirka 30-60 minuter. Den kan genomföras digitalt (till exempel via Zoom) eller vid ett personligt möte.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta universitetslektor Monica Bertilsson som är projektledare om du vill veta mer om studien.