Länkstig

Kerstin Allvin - Individer födda små för tiden har annorlunda könshormonprofil

Publicerad

Kerstin Allvin disputerade den 2 mars 2020 vid avdelningen för pediatrik, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Sex steroids, IGF-I, and vascualar morphology from birth to adulthood in individuals born small for gestational age

Bild
Kerstin Allvin
Kerstin Allvin

Länk direkt till avhandlingen finns här 

Individer födda små för tiden har annorlunda könshormonprofil
Barn födda små för graviditetsålder (SGA - small for gestational age) har ökad risk för medicinska komplikationer som hypoglykemi (blodsockerfall) eller gulsot redan under nyföddhetsperioden. Som vuxna har de en ökad risk att utveckla kardiovaskulär sjuklighet (hjärtkärlsjukdomar) och insulinresistens.

- Men vi saknar fortfarande kunskap om hur steroidhormoner, och mer specifikt könssteroider som androgener och östrogener, påverkas hos dessa individer födda SGA. En förändrad hormonprofil skulle kunna bidra till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar, säger Kerstin Allvin, som kliniskt arbetar som överläkare vid Neonatalenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Det är dessutom utmanande att bestämma steroidhormoner hos spädbarn och barn, då de låga serumkoncentrationer av många könssteroider innan puberteten ställer krav på att laboratorietekniker är korrekta.

- Jag har studerat två grupper av individer från födelsen upp till ett år, dels barn som var måttligt och lätt för tidigt födda, och sedan en grupp unga vuxna män födda små för graviditetsåldern. Vi har analyserat steroidhormoner och tillväxtfaktorn IGF-I i navelsträngsblod och serum.

Sammanfattningsvis visade hennes forskning att individer födda små för tiden har en annorlunda könshormonprofil, och att den ser olika ut vid olika åldrar, jämfört med individer som fötts normalstora.

- Det är svårt att uttala sig om vad detta kommer att ha för betydelse. Det behövs longitudinella studier för att undersöka om dessa förändringar är bestående och av vikt rent medicinskt.

Viss variation finns mellan pojkar och flickor
Resultaten visade att pojkar födda SGA hade lägre östrogen i navelsträngsblod samt förhöjd nivå av testosteron ungefär när de var i motsvarande fullgången tid. Flickor födda SGA hade högre nivå av androgenet androstendion i navelsträngsblod.

- Det skulle kunna bero på minskad aktivitet av enzymet aromatas i moderkakan. Både pojkar och flickor födda små för tiden hade lägre nivåer av stresshormonet kortison i navelsträngsblod. Vid 10 månaders korrigerad ålder korrelerade nivåerna av androgener till återhämtningstillväxt. Vi fann också att födelsevikt och IGF-I i navelsträngsblod var de viktigaste prediktorerna för förekomst av onormala kärl i ögonbotten i nyföddhetsperioden.

Studiegruppen av vuxna unga män som var födda SGA hade ökade nivåer av östrogenet östradiol och androgenet dihydrotestosteron, möjligen p.g.a. ökad aktivitet av de enzymer som katalyserar syntesen av dessa hormoner.

Forskningen handlar om:

att undersöka om det finns ett samband mellan födelsestorlek, könshormoner, tillväxtfaktorn IGF-I och kärlens utseende i ögonbotten. Och den bedrivs vid avdelningen för pediatrik på Centrum för pediatrisk tillväxtforskning