Bild
Länkstig

Analytisk neurokemi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Huvudsyftet med vår forskning är att utveckla nya metoder för molekylär avbildning, som bland annat är baserad på masspektrometri, för att undersöka kemiska förändringar i hjärnvävnad i Alzheimers sjukdom. Här fokuserar vi på distinkta proteininlagringar av beta–amyloid-proteinet, vars bildning är karakteristisk för Alzheimer-patologin. Syftet är att hitta ett molekylärt sammanhang mellan den kemiska strukturen av dessa proteinfibriller och fettomsättningen i hjärnvävnad.

Då befolkningen speciellt i industriländerna blir äldre ökar också förekomsten av åldersrelaterade sjukdomar, inklusive neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Dessa innebär en stor belastning för samhället speciellt med avseende på socioekonomiska aspekter. Huvudorsaken för detta problem är att det fortfarande inte finns någon botande behandling för dessa sjukdomar då de bakomliggande molekylära mekanismerna är till största delen är okända.

Huvudsyfte med vår forskning är att utveckla nya metoder för molekylär avbildning, som är bl.a. baserad på masspektrometri, för att undersöka kemiska förändringar i hjärnvävnad i Alzheimers sjukdom. Här fokuserar vi på distinkta proteininlagringar av beta–amyloid-proteinet, vars bildning är karakteristisk för Alzheimer-patologin. Syftet är att hitta en molekylärt sammanhang mellan den kemiska strukturen av dessa proteinfibriller och fettomsättningen i hjärnvävnad.

Att använda avancerade kemiska avbildningstekniker kommer att hjälpa oss att belysa spatial och temporal dynamik i den molekylära strukturen i olika delar av enskilda nervceller under neurotoxisk proteininlagring. Ett särskilt fokus ligger här på lipider som reglerar dynamiken i membranstrukturer i cellen för att avvikande protein-membran-interaktioner är en potentiell orsak till neurodegeneration. De molekylära interaktioner som studeras med dessa nya teknologier kan finna potentiella måltavlor för läkemedel såväl nya sjukdoms markörer som kan också detekteras i cerebrospinal vätska.

Gruppmedlemmar

Bild

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar

  • Wojciech Michno
  • Patrick Wehrli
  • Ambra Dreos
  • Srinivas Kouterapu
  • Katie Stringer