Bild
Masspektrometrisk avbildning av beta-amyloid i hjärnvävnad av Alzheimer patienter.
Länkstig

Analytisk neurokemi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Huvudsyftet med vår forskning är att utveckla nya metoder för molekylär avbildning, som bland annat är baserad på masspektrometri, för att undersöka kemiska förändringar i hjärnvävnad i Alzheimers sjukdom. Här fokuserar vi på distinkta proteininlagringar av beta–amyloid-proteinet, vars bildning är karakteristisk för Alzheimer-patologin. Syftet är att hitta ett molekylärt sammanhang mellan den kemiska strukturen av dessa proteinfibriller och fettomsättningen i hjärnvävnad.

Eftersom befolkningen blir äldre, framför allt i industriländerna, ökar också förekomsten av åldersrelaterade sjukdomar - däribland neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Dessa sjukdomar innebär en stor belastning för samhället, bland annat ur ett socioekonomiskt perspektiv. Huvudorsaken till detta problem är att det fortfarande inte finns någon botande behandling för dessa sjukdomar då de bakomliggande molekylära mekanismerna till stor del är okända.

Huvudsyftet med vår forskning är att utveckla nya metoder för molekylär avbildning, som bland annat är baserade på masspektrometri, för att undersöka kemiska förändringar i hjärnvävnad i Alzheimers sjukdom. Här fokuserar vi på distinkta proteininlagringar av beta–amyloid-proteinet, vars bildning är karakteristisk för Alzheimer-patologin. Syftet är att hitta ett molekylärt sammanhang mellan den kemiska strukturen av dessa proteinfibriller och fettomsättningen i hjärnvävnad.

Att använda avancerade kemiska avbildningstekniker kommer hjälpa oss att belysa spatial och temporal dynamik i den molekylära strukturen i olika delar av enskilda nervceller under neurotoxisk proteininlagring. Ett särskilt fokus ligger på lipider som reglerar dynamiken i membranstrukturer i cellen, där avvikande protein-membran-interaktioner är en potentiell orsak till neurodegeneration. De molekylära interaktioner som studeras med dessa nya teknologier kan finna potentiella måltavlor för läkemedel, även nya sjukdomsmarkörer kan detekteras i cerebrospinal vätska.

Masspektrometri som visar kemiska förändringar i hjärnvävnad vid Alzheimers sjukdom
Masspektrometri som visar kemiska förändringar i hjärnvävnad vid Alzheimers sjukdom.
Foto: Jörg Hanrieder

Gruppmedlemmar

Bild
Gruppmedlemmar i forskargruppen Analytisk neurokemi. Sex personer står uppradade och ler mot kameran. Helkroppsbild.
Junyue Ge, Jack Wood, Katie Stringer, Ambra Dreos, Jörg Hanrieder, Srinivas Koutarapu

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar