University of Gothenburg
Breadcrumb

Möt Humanistiska fakultetens professorer

Här berättar några av Humanistiska fakultetens professorer om sin forskning i korta presentationsfilmer eller texter.

Kultur, religion, historia och filosofi

Här presenterar våra professorer inom ämnen som litteraturvetenskap, kulturvetenskap, arkeologi, idé- och lärdomshistoria, vetenskapsteori med mera sin forskning.

Navigate to video: Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap
Video (01:06)
Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap
Navigate to video: Anna Backman Rogers, professor i kultur, estetik och media
Video (1:24)
Anna Backman Rogers, professor i kultur, estetik och media
Navigate to video: Jenny Bergenmar, professor i litteraturvetenskap
Video (1:28)
Jenny Bergenmar, professor i litteraturvetenskap
Navigate to video: Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv
Video (01:36)
Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv
Navigate to video: Mats Björkin, professor i filmvetenskap
Video (01:34)
Mats Björkin, professor i filmvetenskap
Navigate to video: Tobias Pontara, professor i musikvetenskap
Video (1:17)
Tobias Pontara, professor i musikvetenskap
Navigate to video: Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap
Video (1:13)
Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap
Navigate to video: Olle Widhe, professor i litteratur med didaktik
Video (1:22)
Olle Widhe, professor i litteratur med didaktik
Navigate to video: Katarina Leppänen, professor i idé- och lärdomshistoria
Video (1:06)
Katarina Leppänen, professor i idé- och lärdomshistoria
Navigate to video: Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi
Video (1:11)
Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi
Navigate to video: Christian Isendahl, professor i arkeologi
Video (1:31)
Christian Isendahl, professor i arkeologi
Navigate to video: Lena Larsson Lovén, professor i antikens kultur och samhällsliv
Video (1:05)
Lena Larsson Lovén, professor i antikens kultur och samhällsliv
Navigate to video: Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori
Video (1:23)
Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori

Språk

Här presenterar våra professorer i språk och språkteknologi sin forskning.

Navigate to video: Christine Howes, professor i datalingvistik
Video (01:13)
Christine Howes, professor i datalingvistik
Navigate to video: Andrea Castro, professor i spanska
Video (1:06)
Andrea Castro, professor i spanska
Navigate to video: Emma Sköldberg, professor i svenska språket
Video (1:17)
Emma Sköldberg, professor i svenska språket
Navigate to video: Anna Forné, professor i spanska
Video (1:09)
Anna Forné, professor i spanska
Navigate to video: Hans Landqvist, professor i svenska språket
Video (1:29)
Hans Landqvist, professor i svenska språket
Navigate to video: Stina Ericsson, professor i svenska språket
Video (1:08)
Stina Ericsson, professor i svenska språket
Navigate to video: Simon Dobnik, professor i datalingvistik
Video (1:23)
Simon Dobnik, professor i datalingvistik
Navigate to video: Åsa Wengelin, professor i svenska språket
Video (1:10)
Åsa Wengelin, professor i svenska språket