University of Gothenburg
Breadcrumb

Nordisk referensgrupp

Referensgruppen utses av följande myndigheter: Statens Serum Institut i Danmark, The ministry of social affairs and health i Finland, Folkhelseinstituttet i Norge, Chief epidemiologist på Island och Folkhälsomyndigheten i Sverige.  

Om du har frågor kring hur kurserna och utbildningen värderas eller tillgodoräknas i ditt eget land så är du välkommen att kontakta ditt lands representant.

Denmark

Jette Holt
Central Enhed for Infektionshygiejne
Email: JHO@ssi.dk

STATENS SERUM INSTITUT
5 Artillerivej, DK-2300 Copenhagen S 
Tel: +45 3268 3268
Fax: +45 3268 3268
Email: serum@ssi.dk 

Brian Kristensen
Central Enhed for Infektionshygiejne
Email: BKR@ssi.dk

STATENS SERUM INSTITUT
5 Artillerivej, DK-2300 Copenhagen S 
Tel: +45 3268 3268
Fax: +45 3268 3268
Email: serum@ssi.dk 

Finland

Outi Lyytikäinen
tutkimusprofessori, research professor, MD, PhD

Tel: +358 29 524 8783
Fax: +358 29 524 8468
Email: outi.lyytikainen@thl.fi

Iceland

Ásdís Elfarsdóttir Jelle, RN, MPH
Master of Public Health Science and Infection Control
Department of Quality and Infection Control
Landspitali - The National University Hospital of Iceland
Eiríksgata 29, 101 Reykjavík

Tel: + 354 543 1411, +354 824 5385
Email: asdiself@landspitali.is

Norway

Hanne-Merete Eriksen
Head of Department
Department of antibiotic resistance and infection prevention
Norwegian Institute of Public Health
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo
Besøksadresse: Lovisenberggata 8

Email: Hanne-Merete.Eriksen@fhi.no
Tel: +47 21 07 6625
www.fhi.no

Nina Sorknes
Senior Adviser
Department of antibiotic resistance and infection prevention
Norwegian Institute of Public Health
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo
Besøksadresse: Lovisenberggata 8

Email: nina.sorknes@fhi.no
Tel: +47 21 07 6644
www.fhi.no

Sweden

Folkhälsomyndigheten